Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Askøy Venstre avholdes tirsdag 16. oktober kl. 18.00 – kl.19.00 i formannskapssalen, Askøy Rådhus. Saker på dagsorden er valg til nominasjonsmøteutsendinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I henhold til vedtektene for Askøy Venstre § 4, ledd (e) kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i Askøy Venstre.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det eller når minst en tredel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkalling til møtet, og innkalling skal skje ved minst én ukes varsel.

Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte
Nominasjonsmøtet for Hordaland Venstre er flyttet til 3. november 2012, og lokallagene må som følge av dette avholde ekstraordinære årsmøter for å velge delegater.

Dato: Tirsdag 16. oktober
Tid: kl. 18.00 — 19.00
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Saksliste:
1. VALG
– Valg av fem utsendinger og fem varamedlemmer til nominasjonsmøte 3. november 2012

– – – –

Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort ved første mulighet på Askøy Venstres nettside.

Alle kommentarer, forslag og spørsmål kan rettes til [email protected]

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2012.

Nominasjonsmøtet i Hordaland Venstre skal avholdes lørdag 3. november på Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad.

Hjertelig velkommen.
Vennlig hilsen

Daniel Gunnarsen

leder, Askøy Venstre

Vedlegg:
Innkalling
Dagsorden
Program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**