Rom for bønn i skolen

– Vi vil ikke at religiøse og andre grupper skal behandles forskjellig i Oslo-skolen, derfor vil vi ikke at skolene dedikerer egne rom spesifikt til religiøs aktivitet. Å bruke klasserom, bibliotek og andre tilgjengelige rom til elevorganisert bønn, etter avtale med rektor, er selvfølgelig helt uproblematisk, sier byrådets nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

– Vi har i all hovedsak gode erfaringer med å la skolene håndtere dette selv. På Hellerud så byrådet imidlertid at man var i ferd med å gå over en grense, ved å avsette et eget rom til én bestemt aktivitet utenfor skolens regi. Da var det riktig å presisere byrådets holdning ovenfor skoleledelsen, men dette vil ikke få praktiske konsekvenser for elever som ønsker å utøve sin tro i skolens lokaler i friminutter eller utenom undervisningstiden, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**