Skien Lufthavn lever videre

Skien Lufthavn AS fikk ny tillit etter at et fellesforslag fra Høyre, Frp, Krf og Venstre fikk flertall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fellesforslaget fikk 29 ut av total 55 stemmer i bystyret den 04.10.12 og sikret med det et marginalt flertall.

Forslaget lyder som følgende:

1. Eier tilfører inntil 1,5 mill. kroner i likviditet i løpet av høsten 2012, dette skal dekke resterende likviditets effekt av underskuddet for 2012.

2. Eier støtter en finansiering av 1 mill. kroner til korrigerende tiltak i hendhold til krav fra luftfartstilsynet.

3. Eier fastholder å støtte driften for 2013 med likviditetstilførsel tilsvarende dagens økonomiplan med 1,8 mill. kroner.

4. Bystyret legger til grunn Skien Lufthavn AS´ budsjettmed økning av inntekter som forutsatt i notat om “sammendrag angående utkast til budsjett 2013” datert 26.09.12

5. Inndekning: Gjennomføring av punkt 1 og 2 skjer ved utvidelse av aksjekapitalen ved inndekning ved salg av eiendom

6. Eier ber styret i Skien Lufthavn AS om fortsatt sterkt fokus på kostnadskontroll og løpende vurdere driften for 2013 målt mot budsjett, og meddele eier dersom vesentlige endringer i forutsetningene inntrer.

7. Eier vil presisere at styret har et selvstendig ansvar i henhold til aksjelovens bestemmelser i utøvelse av styreansvar i selvskapet.

8. Bystyret registrerer at NHO har en klar ambisjon om å bidra til økt rekruttering og sysselsetting innen olje og offshoreindustrien. Bystyret ber ordfører ta kontakt med øvrige kommuner i regionen Grenland, Midt- Telemark og fylkeskommunen for å bidra til å bygge opp under NHO sine målsettinger innen olje og offshore. I et slikt perspektiv er videre drift av Skien Lufthavn viktig for å skape arbeidsplasser og attraktive botilbud for ansatte i nevnte sektorer.

Bystyremedlem
Kenneth Berg

Ta: Reddet Skien lufthavn
Varden: Bystyret redder Geiteryggen

Geiteryggen

Geiteryggen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**