Oslo faller utenfor i statsbudsjettet

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Forslaget viser at Norge ligger langt på etterskudd på viktige kunnskapssatsninger og kollektiv- og miljøsatsinger. Venstre mener at de nye tiltakene som foreslås i svært liten grad kommer Oslo til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 viser at i den grad regjeringen evner å prioritere, er det hovedstaden som blir salderingsposten, sier Trine Skei Grande, leder for Venstre og stortingsrepresentant fra Oslo og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Studenter og Veksthuset på Tøyen
Skei Grande er spesielt skuffet over satsningen på høyere utdanning.

– Økningen i studielånet følger ikke lønns- og prisveksten, men det alvorligste er at løftet om 11 måneders studiestøtte, som alle regjeringspartiene har vært enig om, nå er ubønnhørlig brutt. På toppen av dette står satsningen på studentboliger bom stille. I sum vil regjeringens budsjettforslag gjøre det dyrere å være student, spesielt i Oslo, men også andre steder i landet, sier Skei Grande

At kunnskap og kollektiv ikke er blant regjeringens prioriterte områder, kommer knapt som noen overraskelse for Skei Grande. Noe hun imidlertid har latt seg overraske av, er at det planlagte Veksthuset på Tøyen ikke prioriteres i det hele tatt.

– Veksthuset har vært planlagt i årevis, og er et av de viktigste grepene for å sikre en god og helhetlig byutvikling på Tøyen, noe også de rødgrønne partiene i Oslo har sagt at er viktig. At regjeringen velger å ikke følge opp disse løftene, er faktisk mer overraskende enn den fortsatte nedprioriteringen av kunnskap og kollektiv i storbyene, påpeker Skei Grande.

Satser ikke på samferdsel i hovedstaden
Venstres nestleder Ola Elvestuen trekker frem den manglende satsningen på samferdsel og påpeker at med dagens tempo vil Intercity-triangelet først kunne ferdigstilles en gang etter 2050.

– Det er for dårlig, og vil gjøre det vanskelig for Oslo å nå målet om at trafikkveksten skal tas kollektivt. Oslo er navet i kollektiv-Norge, men regjeringen unngår hovedstaden når den presenterer nye samferdselsprosjekter, sier Elvestuen.

– Venstre hadde ventet et større trøkk for å realisere InterCity-triangelet, og de store nye investeringene som må tas for å få på plass viktige baneløsninger for regionen, påpeker Elvestuen.

Han avslører imidlertid at han likevel har et håp om at Oslo igjen skal få tildelt såkalte belønningsmidler for kollektivsuksessen hovedstaden har oppnådd.

– I 2012 var det statlige bidraget til buss, trikk og t-bane i Oslo kr. 0,-. Når potten for belønningsmidlene økes neste år, etter at Venstre fikk gjennomslag for dette i klimaforliket, forventer jeg at Oslo gis mulighet til å søke om disse midlene. Utviklingen de siste årene gir dessverre liten grunn til optimisme, men det er lov å håpe, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**