Larvik Venstre utfordrer til samarbeid om skogrydding

Larvik Venstre utfordrer Larvik Kommune til å drøfte samarbeid med NAV og NAVs samarbeidspartnere om opprydding av skog som er preget av vindfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Larvik er beriket med natur som mange benytter til rekreasjon og friluftsopplevelse. Rundt i kommunen er det flere skogsområder med nedblåste trær (vindfall) blant annet i området ved Torpevannet og på Malmøya. Det er vindfall som oppleves som hinder for turgåere, og man

Vindfall i Larvikskogene

opplever risiko når trær er "røsket opp" og ligger på kryss og tvers over stier og i skogens skråninger.

Larvik Venstre har fått signaler fra Landbruksseksjonen i kommunen om at det skal legges oppryddingsplan for Malmøya. Larvik Venstre utfordrer med dette Larvik kommune til å drøfte samarbeid med NAV og NAVs samarbeidspartnere om opprydding av skog og annet areal som er preget av vindfall rundt i kommunen. Vi er klar over flere faktorer som må utredes, som for eksempel avklaring med grunneiere der skogen ikke er på kommunal eiendom, bevaring av eventuelle sjeldne arter og sikkerhet for mennesker som skal delta i slik rydding. Slik "Grønn jobb" er meningsfull for både de som utfører jobben og alle som ferdes ute i naturen.

Per-Olaf Skoglund Røed

Larvik Venstre utfordrer Landbruksseksjonen i Larvik kommune til å svare på når noe kan gjøres for rydding i skogene, og om kommunen er villig til å ta initiativ til samarbeid med flere aktører mot en "Grønn jobb" i den sammenhengen?

Per-Olaf S. Røed (Larvik Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**