En grønn og varm regjering

Venstre har satt kursen mot valget i 2013. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk, skriver Venstreleder Trine Skei Grande og Røyken Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Vi mener Norge trenger en ny kurs for en skole med gode lærere, færre fattige barn, en jernbane som virkelig fungerer og et fremtidsrettet næringsliv. Det kommer ikke av seg selv, og vil kreve beinhard jobbing helt frem til valgdagen i 2013.

Mange har tro på at vi får en ny regjering neste år. Men hva slags politikk en ny regjering vil føre, er det velgerne som avgjør. Er det en kald mørkeblå regjering eller er det en varm blågrønn regjering? Hva blir forskjellen med et stort eller et lite Venstre? Her er noen eksempler som hjelper deg å velge.

Rebekka Borsch, landsstyremedlem

Foto: privat

Bedre lærere
Vil du ha gode lærere eller flere timer inn i skolen? Venstre mener det aller viktigste vi kan gjøre er å ha gode lærere i norske klasserom. Det er lett å være for alle gode formål, men politikk handler om å prioritere. Venstre vil prioritere en god lærerutdanning for fremtidens lærere og bedre etter- og videreutdanning for dagens lærere fremfor flere skoletimer, mer frukt og ufaglært leksehjelp. Dette står i kontrast til både regjeringens politikk og prioriteringene til de andre partiene i opposisjonen. Venstres sterkeste løfte til velgerne er derfor: Med Venstre får du bedre lærere i den norske skolen.

Vil du at de store pengene skal gå til jernbane og kollektivtransport, eller mener du at de store pengene bør brukes på vei? Venstre er kollektivpartiet, og de faktiske resultatene fra dagens regjering står i grell kontrast til de målene Venstre setter for kollektivtrafikken i Norge. Venstres andre løfte til norske velgere er at InterCity-triangelet er fullt utbygget i Norge så raskt som praktisk mulig, og senest innen 2025. Staten skal bidra, slik at kollektivtrafikken blir det foretrukne alternativet for transport både i de store byene og i distriktene.

Hjelp til de svakeste
Vil du hjelpe de svakeste i samfunnet eller vil du kutte sosialstøttesatsene fordi du mener det er mulig å leve for 70 kroner dagen? Vil du redusere barnefattigdommen i Norge eller prioritere voldsomme skattelettelser? Venstre mener det er hjerterått å kutte i sosialstøtten. Det viktigste bidraget for å bekjempe barnefattigdom er å innføre en minstesats for sosialstøtte. Uansett om du bor i Finnmark eller Akershus skal de som er utenfor arbeidslivet få mulighet til et verdig liv.

Vi har mange flere eksempler. Vil du ha NRK som en reklamefri allmennkringkaster eller vil du selge NRK? Vil du har billigere frukt og grønt eller billigere alkohol? Vil du gi rusavhengige den hjelpen de trenger eller vil du forby tigging? Vil du at det skal være billig med miljøvennlige alternativer eller vil du ha billigere bensin? Vil du ha en ny næringspolitikk som utvikler ny teknologi eller vil du fortsette med klimafiendtlig industri? Vil du stanse implementeringen av datalagringsdirektivet eller vil du at alle nettsteder du besøker skal lagres og overvåkes?

Sette folk først

Valget neste høst handler nemlig ikke bare om vi får et regjeringsskifte. Det handler først og fremst om hva slags politikk du vil det skal føres i Norge etter valget neste høst. Venstre ønsker å føre en liberal, grønn og varm politikk som setter folk først. Hva vil du? Valget er ditt.

Trine Skei Grande
leder Venstre

Rebekka Borsch
stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**