Gruppemøtet i Hatlehiet tysdag 16.10. kl. 19.30

Interessante saker både i kommunestyret og sektorutvala

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er ikkje så mange saker i Kommunestyet kommande veke, men Kvalitetsmål for oppvekst kjem opp til 2. gongs handsaming, og innhaldet i denne vil bli viktig.

Me sjå likevel for oss at me kan bruke meir tid på sektorutvalssaker denne gongen, jf. utbygging Helsetunet, avlaupsanlegg Sangelia og trafikksikring Skuletoppen, samt ikkje minst snakke rundt kommande budsjettarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**