Ønsker politisk behandling

Administrasjonen i Lillesand sa sist måned nei til å bosette ytterligere fem flyktninger i 2012, uten å involvere kommunens politikere. Venstre mener at saken bør opp til politisk behandling, fordi dette er en prinsipiell sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Petter Toldnæs ( V ) mener det er bedre at kommunen tar inn litt for mange, enn at flyktningene skal bo på asylmottak i årevis.

— Hvor god integrering er det å bo årevis i et asylmottak? Når asylsøknaden er ferdigbehandlet har mange allerede bodd i mottak i lang tid. Det bør være i alles interesse at bosettingen skjer raskt, når oppholdstillatelsen først er gitt.

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er det behov for 2.000 flere kommuneplasser for flyktninger i 2012. De ønsket derfor at Lillesand kommune skulle bosette ytterligere fem flyktninger, i tillegg til de 15 det er gjort vedtak om. Kommunen takket nei, og pekte på boligsituasjonen og mangelen på tid og ressurser ved flyktningetjenesten som de fremste grunnene til avslaget.

Både i Kristiansand og i Arendal ble anmodningen fra IMDi behandlet av politikerne.

Kilde: Lillesandsposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**