Fylkesstyret

Her er styra i Agder Venstre og i fylkeslaga i aust og vest, valt på årsmøtet i Grimstad 2. februar 2013:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Agder Venstre:
Fylkesleiar Pål Koren Pedersen, Arendal
Politisk nestleiar Stein Inge Dahn, Mandal
Organisatorisk nestleiar Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord, gruppeleiar Vest-Agder fylkesting
Styremedlem Cecilie Thunem Saanum, Lillesand
Styremedlem Sara Sægrov Ruud, Risør
Styremedlem Heidi Foyn Thomassen, Kristiansand
Styremedlem Øystein Haga, Grimstad, gruppeleiar Aust-Agder fylkesting
Unge Venstre, Nikolai Staurvik
Venstrekvinnelaget, Bjørg Vestrheim

1. varamedlem Shelley Veelo, Grimstad
2. varamedlem Marianne Sigurdson Lyngvi, Arendal
3. varamedlem Arnt Gunnar Tønnessen, Grimstad
4. varamedlem Ann Osaland, Songdale)

Aust-Agder Venstre

Leiar Pål Koren Pedersen, Arendal
Nestleiar Øystein Haga, Grimstad
Styremedlem Cecilie Thunem-Saanum, Lillesan)

Styremedlem Sara Sægrov Ruud, Risør
Styremedlem Marianne Sigurdson Lyngvi, Arendal
Unge Venstre og Venstrekvinnelaget

Vest-Agder Venstre

Leiar Stein Inge Dahn, Mandal
Nestleiar Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord
Medlem Heidi Foyn Thomassen, Kristiansand
Medlem Shelley Veelo, Grimstad
Medlem Ann Osaland, Songdalen
Unge Venstre og Venstrekvinnelaget

Styra valt fram til fylkesårsmøta i februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**