Sterk Agderdelegasjon på Venstres landskonferanse

Agder Venstre stiller med ein av dei største delegasjonane på Venstres landskonferanse i Oslo 20.-21. oktober. Tema for landskonferansen er ein skole for kunnskap og like moglegheiter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Deltakarane er formannskapsmedlem Beate Marie Johnsen (også foreslått som femtekandidat på stortingslistene), Farsund, Chris Abram (vara til bystyret og oppvekststyret), bystyremedlem og landsstyremedlem Eva Kvelland og lokallagsleiar og første vara til fylkestinget, Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand, ordførar og sentralstryremedlem Hans Antonsen saman med varamedlem til kommunestyret Anne Marie Pile og Unge Venstremedlem Celina Wien Dragseth frå Grimstad, bystyremedlemene Cathrione Høyesen Hall og Pål Koren Pedersen (også landsstyremedlem), Arendal, lokallagsleiar og planutvalsmedlem Line Øvernes Mørch, Tvedestrand, fylkesstyremeldem Sara Sægrov Ruud, Risør, kommunestyremedlem Kai Ove Sandåker, Gjerstad og delegasjonsleiar Heidi Foyn Thomassen, som også er leiar i Agder Venstre og landsstyremedlem.

Her er programmet for landskonferansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**