Ingen endelig beslutning om forelegg etter klorutslipp i Akerselva

– Klorutslippet er alvorlig, og skulle aldri ha skjedd. Kommunen tar selvfølgelig det fulle ansvaret for å rydde opp, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Bunndyrbestanden er normalisert og fiskelivet vender tilbake på samme nivå.

Bunndyrbestanden er normalisert og fiskelivet vender tilbake på samme nivå.
Foto: Signe Idsøe Røed

Etter klorutslippet i Akerselva i mars 2011, ble kommunen ilagt et forelegg av politiet. Kommunen har nå fått anledning til å gi politiet en redegjørelse for sitt syn på saken.

– Det jeg har uttalt om saken, er at Oslo kommune hittil ikke har vedtatt forelegget, men bedt politiet vurdere deler av dette på nytt. Etter det vil byrådet, som har myndighet til å vedta forelegget, ta endelig stilling, sier Elvestuen. Forelegg ilagt kommunen sendes rutinemessig til kommuneadvokaten for vurdering og anbefaling om forelegget skal godtas eller ikke. Det er sjelden kommunen vedtar forelegg uten å redegjøre sitt syn for politiet, slik man nå vil gjøre i denne saken.

Forelegget etter klorutslippene i Akerselva består av tre deler:
•4 millioner kroner i bot
•Inndragning til statskassen på 700 000 kroner
•Nær 3 millioner kroner i erstatning til Oslomarkas Fiskeriadministrasjon (OFA)

Etter klorutslippet fra Oset vannbehandlingsanlegg er det gjennomført en rekke tiltak for å bringe livet tilbake i elva. OFAs innsats i dette arbeidet har vært uvurderlig, og alt nedlagt arbeid fra OFAs side har blitt kompensert av Vann- og avløpsetaten (VAV).

– I juni gjennomførte Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum en undersøkelse av livet i Akerselva, som konkluderte med at bunndyrbestanden er tilbake på omtrent samme nivå som før ulykken i fjor. Det er også registerer at fiskelivet er i ferd med å vende tilbake i elva. Dette dreier seg både om fisk fra rogn som overlevde utslippet, og fisk som er satt ut av OFA og VAV. For meg er det spesielt viktig at arbeidet i OFA ikke skal bli skadelidende som følge av utslippet, sier Elvestuen, som også har redegjort for saken i et notat til Samferdsels- og miljøkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**