Mandagsmøte 22. oktober

Mandag er det klart for gruppemøte med mange og viktige saker. Førstkommende uke har et tett møteprogram. I onsdagens bystyremøte skal Kvalitets- og utviklingsmeldingen for Kristiansandskolen debatteres i starten av møtet, og deretter presenterer rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kvalitets- og utviklingsmeldingen for Kristiansandskolen kan du lese her. Debatten starter i bystyret kl. 15.00, og vi oppfordrer alle til å møte opp og følge debatten!

• Les også: Venstre-gjennomslag i oppvekststyret

Fra bystyrets agenda:
– Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandsskolen
– Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett
– Elektromagnetiske felt, helse og lokal forvaltningspraksis
– Kunsten i det nye rådhuskvartalet – en helhetlig plan
– Våg Håndballklubb – søknad om ettergivelse av lån
– 2. tertialrapport
– Motivasjonsordning for nærvær
– Stortingsvalget 2013

Fra byutviklingsstyrets agenda:
– Holskogveien 103 – 12/4 – deling
– Kjøita – 152/587 – Detaljplan. Sluttbehandling
– Vestre Strandgate 49. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.
– Dreggveien 17 – opparbeidelse av trapp

Fra oppvekststyrets agenda:
– Opplæring av politiske skolestyre representanter, og ordning for rapportering fra disse til Oppvekstyret og administrasjonen
– Utprøving av ordning med evaluering av lærere for 10. trinns elever
– Rådmannens svar til kontrollutvalget vedrørende oppfølging av revisjonsrapporten “Mobbing i Kristiansandsskolen”

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda, når møtet nærmer seg.

Håper å se mange av dere på mandag – i Kongensgate 34, kl. 18.30! Møtet er som vanlig åpent for alle!

_______________________________________________________
Lurer du på hvem som sitter i styret i Kristiansand Venstre, eller hvem som representerer oss i bystyret og politiske utvalg? Her finner du styremedlemmene, og her presenterer vi politikerne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**