– Energimeldingen trengs!

I dag ble det bekreftet at regjeringen dropper energimeldingen. Venstre mener det er dårlig nytt for satsing på fornybar energi og en helhetlig energipolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– At Regjeringen stikker hodet i sanden og skrinlegger energimeldingen, vitner om at de rødgrønne partiene ikke har ambisjoner for en helhetlig energipolitikk og mer satsing på fornybar energi, sier nestleder i Venstre Terje Breivik.

– Det skjer store endringer i energimarkedet og i utviklingen av en ny, fornybar energisektor. Skal vi ha ambisjoner om at denne sektoren på sikt skal erstatte den fossile energiproduksjonen, må vi ha klare mål for hvordan og når, og dette må synliggjøres i en sammenheng og gjøres til gjenstand for politisk debatt. Det blir vanskeligere uten en melding, sier Terje Breivik til Nationen.

– Norge mangler en helhetlig politikk for produksjon av fornybar energi, energieffektivisering både når det gjelder forbruk og infrastruktur, og utenlandskabler og salg av energi til utlandet. Alt dette må ses i sammenheng, og det evner vi ikke i dag, sier Breivik.

Komparative fortrinn
Norge har f.eks et stort potensiale for å bli en storleverandør av havvindkraft.

– Naturgitte forutsetninger kombinert med offshorekompetanse gjør at Norge har komparative fortrinn få andre er i nærheten av. Grunnlaget for at Norge de neste 20 – 25 gjennomfører en storstilt satsing på fornybar energi, må legges nå, men det vil åpenbart ikke regjeringen i og med at de dropper energimeldingen, sier Breivik

– Med de grønne sertifikatene får vi 13,2 nye tWh inn på markedet. Hva skal vi bruke dette til? Billigere strøm? Erstatte fossil energibruk i boliger? I bilparken? Dette bør en energimelding drøfte og ta opp til debatt, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**