Blir barneskolen den reelle taperen i 2013 budsjettet

Det kan fort bli en realitet når det i budsjettrammene for barneskole og barnehage for 2013 er kompensert for økte kostnader av tilskudd til private barnehager og kulturskole i SFO, mens kostnader til Maurtua barnehage med 2,4 millioner kroner i 2013 ikke er kompensert i rammen. Konsekvens blir da en reelt økte overføringer fra drift av barneskole til drift av kommunale barnehager og dermed reduksjon av antall lærere ved barneskolene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Blir det barna som må balansere budsjettet i 2013?

Blir det barna som må balansere budsjettet i 2013?
Foto: Jan Einar Henriksen

Flere elever pr lærer i 2013
Konsekvensen er at det blir færre lærere enn reduksjon i elevtallet skulle tilsi og dermed blir det flere elever pr lærer – neppe en ønsket situasjon for elever, foreldre og lærerne mener Risør Venstre.

Spørsmålet om bystyret fullt ut var klar over de økonomiske konsekvensene som følge av det å åpne en ny avdeling ved Maurtua barnehage er nærliggende, og en kan med rette stille spørsmål om bystyret virkelig ville foreta slike reduksjoner for barnskolene?

Risør Venstre er bekymret for utviklingen ved Risørs Barneskoler dersom signalene fra budsjett 2013 blir reelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**