Venstre setter læreren på dagsorden

Onsdag gjennomføre bystyret sin første generaldebatt om skolen, med utgangspunkt i den nye Kvalitets- og utviklingsmeldingen. Begge deler kom på plass etter et forslag fra Venstre. Under debatten i bystyret fremmet Venstre to forslag om læreryrket. Begge ble oversendt oppvekststyret for videre vurdering!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Kvalitetsmeldinga forteller oss at mye er veldig bra i Kristiansandskolen. Det skal vi ikke glemme. Men den tegner også et utfordringsbilde, som sammen med årevise budsjettkutt, må bli tatt på alvor av vi som har ansvaret, sa nestleder i oppvekststyret, Eva Kvelland, i debatten.

Her er Venstres forslag i debatten:

 Eva Kvelland (V)

Eva Kvelland (V)

• Bystyret ber oppvekststyret vurdere funksjons- og kompetansebehovet i Kristiansandskolen, og samtidig vurdere behovet for en systematisk plan for etter- og videreutdanning, og for kvalifisering av ufaglært undervisningspersonale og annet personale i skoler og barnehager i Kristiansand.

• Bystyret ber om at oppvekststyret gis en orientering om iverksetting av tiltak foreslått i Tidsbrukutvalgets rapport (KD 2009), og eventuelle andre tiltak for å redusere lærernes administrative byrder.

Venstre har tydelige mål med forslagene:

– Det første forslaget handler om å sørge for at lærerne har den kompetansen de trenger for å gjøre en god jobb i klasserommet. Det andre om at læreren må få lov til å være lærer. Tidstyvene må til livs.

Begge forslagene vil nå settes på oppvekststyrets agenda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**