Venstres lærerløft 2013 – 2017 er lansert

Venstres landskonferanse gikk nylig av stabelen og Hurum Venstre var representert ved Anne Sofie Riseng og Gunn-Torill Homme Mathisen. Konferansen var i sin helhet viet skole og utdanning og de fikk oppleve en engasjert Venstreleder Trine Skei Grande lansere Venstres lærerløft 2013-2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Anne Sofie Riseng og Gunn-Torill Homme Mathisen på Venstres landskonferanse.

Anne Sofie Riseng og Gunn-Torill Homme Mathisen på Venstres landskonferanse.
Foto: Hurum Venstre

Riseng og Homme Mathisen kom hjem inspirerte og klare for se nærmere på utfordringene i Hurumskolen. I forbindelse med Venstres nye skolekampanje “Lærerikt. Venstre leter etter skoleeksempler”, vil de to besøke skoler i kommunen for å få nye innspill til skolepolitikken og finne de gode løsningene som kan skape en skole for kunnskap og like muligheter.

Venstres leder Trine Skei Grande på Landskonferansen:

Venstres lærerløft 2013-2017

– Jeg har tre konkrete lovnader til dere alle: Et Venstre i regjering vil sikre mange nok lærere, enda bedre lærere og lærere som faktisk får lov til å være lærere, sa Trine Skei Grande, og viste til hva hun la i dette:

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

1) Tiltak for å sikre mange nok lærere:
Rekrutteringsplaner: Forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner med tydelige måltall for hvor mange nye lærere vi skal ha inn i skolen hvert år, basert på forventede anslag om lærermangel.
Kompetanseløft for ufaglærte: Særskilt kompetanseløft for de 9000 ufaglærte som er i skolen, slik at disse får fullgod undervisningskompetanse.
Rekrutteringsstipend: Stipender for fagpersoner med mastergrad som ønsker å ta ped. og jobbe i skolen.
Seniortiltak: Vurdere incentiver knyttet til lønn og arbeidstid for å beholde verdifull kompetanse i skolen.

2) Mer kompetanse hos lærerne:

Mastergrad: Gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergrad.
Opptakskrav: Øke opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen til karakteren 4 eller bedre i kjernefagene for å øke status og kompetanse.
Fagkrav: Innføre fagkrav i alle fag for å undervise. På ungdomstrinnet bør læreren ha 60 studiepoeng i sine undervisningsfag. Skal sees i sammenheng med en betydelig forsterket videreutdanningssatsing.
Videreutdanning: Rett og plikt til videreutdanning for alle lærer i skolen. Med dagens finansiering vil det ta ca. 35 år før alle lærere har fått videreutdanning. Venstre vil øke den statlige finansieringen og få fortgang i videreutdanningen.
Sertifisering. Alle lærere må sertifiseres etter ett år i skolen og re-sertifiseres etter en viss tid (forutsatt kompetanseheving).

3) Tiltak for å la lærere være lærere

Kutte i skolebyråkratiet: Nedsette en byråkratikommisjon for skolesektoren som skal bidra til en konkret reduksjon på 25 % av unødvendig skolebyråkrati innen stortingsperioden
Flere yrkesgrupper: Sette av midler på statsbudsjettet for å få flere yrkesgrupper inn i skolen
Redusere rettsliggjøringen: Invitere til samråd med berørte parter for å finne en bedre balanse i forhold til dokumentasjon og rettssikkerhet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**