Irene Dahl topper stortingslista

Nominasjonsnemnda i Troms Venstre har lagt fram sitt forslag til stortingsliste, og de foreslår på topp Irene Dahl, som jobber ved UiT og er leder av det største lokallaget i Venstre i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Irene Dahl

Irene Vanja Dahl (41) fra Tromsø ble foreslått på topp fra flere lokallag. Hun er jurist og jobber til daglig som førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø. Hun har doktorgrad i rettsvitenskap med avhandlingen "Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøy". Irene er lokallagsleder for Tromsø Venstre, vara til kommunestyret og styremedlem i Troms Venstre. I tillegg er hun blant annet leder av likestillingsutvalget i Tromsø kommune. Irene sier selv at hun ble medlem av Venstre fordi hun er sterk tilhenger av partiets ideologi: Den sosiale liberalismen: -Politikk må fremme og sikre enkeltmenneskets frihet og verdighet, og vi har alle et ansvar for å bidra til dette.

Jan Fjellstad 2

Nr 2 i forslaget er veteranen Jan Fjellstad, som er varaordfører i Harstad og medlem av kontrollutvalget i Troms fylkeskommune. (Dissens fra UV: Kine Johansen).
Fjellstad har vært kommunestyremedlem siden 1987. Han har vært varaordfører også en tidligere periode, samt leder av planutvalget og økonomiutvalget 2005-2011. Av verv innad i Venstre kan nevnes både leder av fylkesstyret 1996-2004, senere medlem her, medlem av landsstyret 1996-2004 og medlem i Stortingsvalgprogramkomiteen 2005. Han er i sin tid utdannet sykepleier og sosionom fra Diakonhjemmet i Oslo, og har senere hatt et variert yrkesliv på Trastad gård i Kvæfjord, Høyskolen i Harstad — og deretter innen NAV fra 1999. Han er i dag controller ved NAV regnskap/pensjon, med ansvar for intern drift mht. budsjett/regnskap. Jan er en «allround»-politiker, som for tiden er særskilt opptatt av det planleggings- og tilretteleggingsarbeidet som må gjøres på kommunalt nivå pga. økt aktivitet knyttet til f.eks. oljevirksomheten i nord.

Kine Johansen Tsø

På tredjeplass er foreslått Kine Johansen, (22) som for tida er student og leder av studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø, der hun er valgt inn fra Liberal Liste. Hun har akkurat gjort ferdig en bachelor i statsvitenskap. Kine har vært leder i Troms Unge Venstre siden november 2011, og hun er dermed også medlem i fylkesstyret, og hun er vara til styret i Tromsø Venstre. Ved kommune- og fylkestingsvalget fungerte hun som valgkampsekretær for Venstre i Tromsø. I perioden november 2011 til februar 2012 var hun ansatt i et vikariat som politisk rådgiver hos Byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø. Ved siden av jobben som studentparlamentsleder har hun en deltidsjobb som støttekontakt.

Roar Sollied

På fjerde er satt opp Roar Sollied, Målselv og Senja, (59) som på forhånd meldte nei til topplassen. Han er gruppeleder for Venstre på fylkestinget i sin 4. periode, har tidligere vært 4 faste perioder i kommunestyret. Var kulturutvalgsleder i Troms 1999- 03. Er nå i Utdanningskomiteen. Var leder av fylkespartiet i 8 år og er nå nestleder. Var medlem av Sentralstyret og stortingskandidat ved forrige riksvalg.
Han er rådgiver ved Forsvarets høgskole, men er for tida engasjert som universitetslektor ved UiT. Har sin faglige bakgrunn fra utdanning, men er ellers spesielt opptatt av næringsliv og kultur. Han har ellers vært styreleder i Kulturskolerådet Troms og Svalbard, Næringshagen i Målselv AS, og de siste to årene SommerMålselv BA. Han er nestleder i KomOpp, som koordinerer læreplasser i offentlig sektor i Troms.

Nominasjonsmøtet holdes 24. november kl 1100 på Grand i Tromsø. Hele lista, som maksimalt kan ha 12 navn, ser foreløpig slik ut:

1 Irene Dahl, Tromsø
2 Jan Fjellstad, Harstad
3 Kine Johansen, Tromsø
4 Roar Sollied, Målselv
5 Linda Karlsen, Kvæfjord
6 Guttorm Nergård, Berg
7 Elin Sandvik, Tromsø
8 Svein Olav Bårdsen, Lyngen
9 Jasmin Agovic-Nordaas, Lenvik
10 Marthe Frette, Målselv
11 Tor-Einar Fagereng, Skånland
12 Øystein Nilsen, Tromsø

Irene Dahl måtte trekke seg fra nominasjonsnemnda da hun selv ble foreslått, og Vidkunn Haugli ble av styret bedt om å overta ledelsen i avslutninga av prosessen. Han var allerede medlem av nemnda sammen med Tove Smevik, Lenvik; Jan Meyer, Kvæfjord; Pål Johansen, Skånland; Terje Petter Leiros Troms UV). Jonas Eilertsen tiltrådte som representant fra Tromsø etter Irene Dahls fratreden.

-Vi har hatt en åpen prosess, der lokallagene har fått spille inn i to runder, og vi har også gjennom media invitert hvermansen til å foreslå kandidater. Dessverre har vi ikke plass til flere enn tolv, men vi har opplagt flere gode kandidater, flere av dem allerede sentrale som folkevalgte, men vi har totalt sett lagt fram dette forslaget, sier Vidkunn Haugli i nominasjonsnemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**