Pål Koren Pedersen

Leder i Agder Venstre og landsstyremedlem for Aust-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


[email protected]

Agder-lista Pål Koren Pedersen

Foto: Eva Kvelland

Tlf 40 84 13 20

Pål Koren Pedersen (46 år) er Venstres gruppeleder i Arendal bystyre — der han også er formannskapsmedlem, medlem av komiteen for kultur, miljø og næring, mdlem i valgnemnda og leder av komiteen som skal utrede organisering av det folkevalgte arbeidet i Arendal framover. Pål Koren Pedersen var tredjekandidat på identiske lister i Aust- og Vest-Agder til stortingsvalget 2013.

Han er til daglig rådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder og har tidligere arbeidet i NAV, men også som lærer ved St.Franciskus skole.

Pål Koren Pedersen har i alle år hatt et sosialt og kulturelt engasjement, noe som har gitt seg utslag som styreleder i Arendal jazzklubb, leder av St. Franciskus menighetsråd og medlem Oslo katolsk bispedømmes kommisjon for rettferdighet og fred. Etter at han kom inn i Venstre i 2010 har han fått ledende posisjoner både som nestleder Agder Venstre og som medlem av Venstres landsstyre. Hans politiske hjertesaker er kultur, miljø, flyktninge- og integreringsspørsmål og levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**