Vil konsekvensutrede bro

Venstre vil legge inn en konsekvensutredning for bro over Oslofjorden i sitt alternative statsbudsjett. Dette gjorde partileder Trine Skei Grande klart da hun gjestet Tofte 30. oktober. På bakgrunn av det vil hun søke å stille spørsmål til statsråd Arnstad i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen, partileder Trine Skei Grande og stortingskandidat Rebekka Borsch.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen, partileder Trine Skei Grande og stortingskandidat Rebekka Borsch.
Foto: Hurum Venstre

Stort engasjement
Det store engasjementet blant innbyggerne i Hurum gjorde at Hurum Venstre og varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen inviterte Trine Skei Grande til Tofte for nettopp å sette søkelys på problemstillingen bro versus nok en tunnel. Med seg hadde hun Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch og andrekandidat Øystein Senum, nestleder i Hurum Venstre Bjørn Lindvig, samt andre partifeller.

Vanskelig å løfte

Mange frykter for at flere alvorlige ulykker kan skje i tunnelen og de stadige stengningene frustrerer folk. Rebekka Borsch har engasjert seg sterkt i saken, men følt at det er vanskelig å nå igjennom. Gjennom medieoppslag, leserinnlegg og kronikker i både lokalaviser og riksaviser, har hun prøvd å løfte saken, men uten hell. Og fra Statens Vegvesen er det taushet som har vært eneste respons.

– Det er vanskelig å løfte en sak som dette opp på rikspolitisk nivå, og det vi ønsker oss er å bli hørt, sier Borsch. Vegvesenet presser på for å få startet bygging av løp nummer to for å bli ferdig innen 2019 når nye sikkerhetsforskrifter trer i kraft og tunneler ikke kan ha en stigning på 7%. Et nytt løp vil bli like bratt som det nåværende og det topper statistikken når det gjelder branntilløp, påpeker hun.

 Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.
Foto: Microsoft

Engasjerte innbyggere
Broforkjemperne Heidi Støa, Kjell-Magne Boye Nilsen og Villgunn Eek deltok på møtet og redegjorde for sine bekymringer. I ren frustrasjon startet Heidi Støa opp "Gruppe for vi som vil ha bro istedet for Oslofjordtunnelen" på Facebook for å se om det var flere enn henne som følte det på samme måten. Og det var det. Gruppen har vokst raskt og har allerede har passert 1500 medlemmer. En av de mest aktive i gruppen, Villgunn Eek, formidlet hvor redd hun er for hva som kan skje av ulykker i tunnelen.
Kjell-Magne Boye Nilsen arrangerte nylig en protestaksjon for bro og mot et tunnelløp nr. to og har vel ikke tenkt å la det bli med det.

Farlig
Han er klar på at den eksisterende tunnelen er farlig, kanskje den farligste i Europa. Som tidligere brannsjef i en årrekke, er han svært bekymret for alle de utenlandske trailerne, som han mener hovedproblemet i tunnelen. De er er i for dårlig teknisk stand og har ikke kraftige nok trekkvogner til å klare den bratte stignigen på 7%. I tillegg mener han at mange av sjåførene er urutinerte.

– Det er menger av ulike typer farlig last som fraktes gjennom tunnelen daglig, noe som utgjør en stor risiko, sier Boye Nilsen. En storbrann er skrekkscenarioet og han beskriver nøkternt hvordan en brann med flere tusen liter diesel vil arte seg, med referanse til brannene i Mont Blanc- og Gotthard-tunnelene.

– Tunnelen er grei nok for personbiler, men trailerne bør opp på en bro, sier han, og lover å jobbe utrettelig for broalternativet det kommende året.

 Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Bård Ek

Vil konsekvensutrede
Trine Skei Grande er lydhør for innspillene og informasjonen hun får.

– Det er vanskelig å være rikspolitiker når vi ikke får alle fakta på bordet, sier hun, og syns det er svært nyttig å høre de lokale synspunktene. -Venstre vil legge inn en konsekvensutredning for bro over Oslofjorden i sitt alternative statsbudsjett, så får vi se om vi ikke kan få spurt statsråd Arnstad om hvorfor hun ikke vil utrede bro. For i Stortinget kan hun ikke unnlate å svare, påpeker Skei Grande.

Rebekka Borsch minner om miljøgevinsten ved en bro for biltrafikk med både jernbanespor og mulighet for syklister.

– I tillegg til miljøaspektet, kan en bro bli en flott turistattraksjon, også, sier hun.

– Det er ingen tvil om at dette er den saken som engasjerer flest innbyggere nå. Oslofjordforbindelsen er viktig både for private og for næringslivet og da er det vår oppgave som politikere å ta dette på alvor, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen(V).

Les oppslag i Røyken og Hurum Avis: Vil diskutere broløsning på Stortinget

Oppslag i Drammens Tidende: Utfordrer tunnelsyn

 Det mange drømmer om: Bro over Oslofjorden.

Det mange drømmer om: Bro over Oslofjorden.
Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**