Gruppemøte mandag 5.november kl.17.30

Gruppemøtet begynner tidligere enn vanlig denne mandagen.
kl.17.30 på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mange råd og utvalg har møter i løpet av denne uken. I tillegg må vi bruke tid på 2013-budsjettet.
Møt opp kl.17.30.

Tore Hogstad
Leder Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**