Plan for sykling, boligbygging og Sørlandsparken

I bystyremøtet 24. oktober ble planstrategien for Kristiansand kommune vedtatt. Planstrategien gir en oversikt over hvilke planer det jobbes med og hva man i planarbeidet ønsker å ha fokus på de neste tre årene. Her skriver medlem i byutviklingsstyret, Solveig Nilsen (V), om tre av planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Det er spesielt tre planer som Venstre er fornøyd med. Den første er sykkelplan for Kvadraturen. Dag Vige og Venstre har jobba for syklistene i byen i årevis. I dag finnes det planer for forbedringer til mange av veiene fra bydelene inn til sentrum. Nå får vi også en plan for sykkel i sentrum. I dag har vi en uoversiktlig sammenblanding av gående, syklende og biler —og det er ikke så lett å velge sykkeltrase gjennom byen. Med en sykkelplan for Kvadraturen ønsker man å få bedre kvalitet på sykkelveiene, god merking, bedre sikkerhet og å gi syklister forrang i trafikkbildet.

På Venstres initiativ vil det også bli laget en egen boligplan. Planen skal vise sosioøkonomiske og demografiske forhold, boligtyper med størrelse, kvalitet og pris, og si noe om etterspørsel av de forskjellige typer boliger. Planen vil bli et verktøy for å sikre god boligbygging og gi oss muligheten til å sette inn tiltak dersom vi mener det er nødvendig ; for eksempel for å unngå Øst – Vest med store forskjeller. Kanskje bør kommunen bli mer aktiv i styringen av boligutbyggingen?

Til sist er Venstre glade for at det legges opp til planarbeid for Sørlandsparken. Slik Venstre ser det har utviklingen gått for langt, og man har fått Sørlandsparken 2.0 og er i ferd med å få Sørlandsparken 3.0 med dispensasjoner i hytt og pine og uten plan. Sørlandsparken er et viktig næringsområde, og nettopp derfor er det viktig at utviklingen styres og at området utnyttes optimalt. Venstre er opptatt av å begrense typer handel og tjenester i næringsparken. Vi er glade for at det nå tas en gjennomgang av plan for Sørlandsparken.

Solveig Nilsen (V)
Medlem av bystyret og byutviklingsstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**