Posisjonen svikter lærere og elever!

Tirsdag 13.november skrev Askøyværingen om posisjonens forslag til budsjett 2013, og dens virkning på skolesektoren. Posisjonen går inn for å kutte 8,7 millioner i skolesektoren, noe som lederen i Askøy Venstre er sterkt imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Daniel Gunnarsen

Foto: Daniel Gunnarsen

Leder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen, reagerer sterkt på neste års budsjettforslag om å kutte 8,7 millioner i skolesektoren.

– Skolesektoren er et område som gjentatte ganger har vært utsatt for store økonomiske kutt og denne nedprioriteringen kommer med en svært høy pris for både lærer og elev, sier Gunnarsen.

Om de foreslåtte kuttene vedtas vil det være det sjette året på rad at Askøyskolene opplever dramatiske kutt og nedskjæringer. Det er ikke ukjent at skolene i kommunen allerede sliter med de fastsatte økonomiske rammene og i tidligere år har et alarmerende antall rektorer sluttet som følger av driftsutfordringer.

Gunnarsen sier han er bekymret for at kommunen ikke skal kunne opprettholde §1 i Opplæringslova som heter at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten».

– Kvalitet i skolen handler ikke bare om økonomi, men det økonomiske aspektet er en viktig faktor. Jeg er bekymret for at disse planlagte kuttene vil resultere i lavere lærertetthet, og dermed begrenset oppfølging av elever. Jeg tror ikke medlemmene av posisjonen er inneforstått med ringvirkningene av disse planlagte kuttene, sier Gunnarsen.

– Denne typen nedprioritering av skolesektoren vil ikke kunne bidra til å bedre de faglige utfordringene og vil heller ikke bidra til å bedre dagens mobbestatestikk i skolen. Mobbing er et område som er i stadig bevegelse og metodene som blir brukt utvikler seg ustanselig. Det sier seg selv at nedprioritering av etter-og videreutdanning av lærere i denne sammenheng ikke bidrar til en forbedring på området, sier Gunnarsen.

Undervisningssjefen i Askøy kommune, Åge Rosnes, uttaler til Askøyværingen at de planlagte kuttene i 2013, medfører store utfordringer.

– Dette går hardt utover ikke pålagte tjenester. Det vil ikke bli noen nye avtaler om leirskoler, og høyst sannsynlig må vi si opp de avtalene vi har. Vi vet vi har en lav lærertetthet fra før, men i den grad vi må gjøre kutt i lønninger vil vi prioritere assistentstillinger, ikke pedagogisk personell, sier Rosnes.

De foreslåtte kuttene vil ifølge undervisningssjef Åge Rosnes, ha følgende konsekvenser:
– økonomien går hardt utover ikke lovpålagte tjenester
– det blir ingen nye avtaler for leirskole
– det sendes ikke flere ansatte på etter-og videreutdanning
– det må kuttes i assistentstillinger
– rektor må vikariere for ansatte i svangerskapspermisjon
– kommunen må nedprioritere IKT-satsingen
– det sendes ikke flere på rektorskole
– nedtrapping av spesialundervisning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**