Daniel Heggelid-Rugaas på fjerdeplass!

Daniel Heggelid Rugaas er styremedlem i Oslo Venstre og leder i Norges Liberale Studentforening. Fra fjerdeplassen vil han jobbe for at Venstre skal gjøre tidenes valg i Oslo. – Norge trenger det Oslo fikk i fjor: Venstre i en sentral posisjon for å sikre bedre miljøpolitikk, flere lærere og bedre studentvelferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Norge trenger det Oslo fikk i fjor: Venstre i en sentral posisjon for å sikre bedre miljøpolitikk, flere lærere og bedre studentvelferd.

– Norge trenger det Oslo fikk i fjor: Venstre i en sentral posisjon for å sikre bedre miljøpolitikk, flere lærere og bedre studentvelferd.

Daniel Heggelid-Rugaas er ungdomskandidaten til Oslo Unge Venstre. Han har et bredt politisk engasjement, og er engasjert i bedre boligpolitikk for unge og et løft for skole og høyere utdanning.

– Vi trenger en langt bedre boligpolitikk for unge, vi trenger en politikk som gjør det mulig å leve klimavennlig og som reduserer norske klimagassutslipp, og vi trenger et løft for høyere utdanning og skole som forbereder samfunnet på framtidens utfordringer. Venstres oppdrag i politikken er også å fremme liberale svar på politiske områder som blant annet integrering, personvern, dyrevelferd og rusomsorg, sier han.

– Vi har en historisk mulighet til å bygge for fremtiden. Etter åtte år med tapte muligheter vil jeg løfte engasjementet tilbake i norsk politikk, sier Daniel Heggelid-Rugaas.

Daniel Heggelid-Rugaas er 24 år gammel og bor på Frogner i Oslo. Han er oppvokst på Notodden og har vært vara til fylkestinget i Telemark og Notodden kommmunestyre. Han er nå historiestudent på Universitetet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**