Nytt hovedbibliotek fullfinansiert!

– Deichmanske er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag. Det nye Deichmanske i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Biblioteket er et sted der mennesker fra alle samfunnslag, aldre og folkegrupper kan møtes, utveksle og innhente kunnskap, og vi er stolte av ambisjonene som er talentenes by verdig, sa Espen Ophaug i gårsdagens bystyremøte.

– Biblioteket er et sted der mennesker fra alle samfunnslag, aldre og folkegrupper kan møtes, utveksle og innhente kunnskap, og vi er stolte av ambisjonene som er talentenes by verdig, sa Espen Ophaug i gårsdagens bystyremøte.

I gårsdagens budsjettforhandling ble en kostnadsramme på 2,645 mrd. for det nye hovedbiblioteket i Oslo innarbeidet i økonomiplanperioden fram til 2016. Med dette er det nye hovedbiblioteket fullfinansiert. Byråden håper at han kan legge frem sak om nytt hovedbibliotek for bystyret om ikke lenge, slik at detaljprosjekteringen kan starte. Det nye biblioteket forventes å stå ferdig rundt årsskiftet 2016/2017.

– Biblioteket er et sted der mennesker fra alle samfunnslag, aldre og folkegrupper kan møtes, utveksle og innhente kunnskap, og vi er stolte av ambisjonene som er talentenes by verdig, sa Espen Ophaug i gårsdagens bystyremøte.

Det nye hovedbiblioteket planlegges med sikte på 2 millioner besøkende i året, mot 550.000 besøk på dagens hovedbibliotek. Totalt har alle filialene til Deichmanske bibliotek i dag rundt 2,4 millioner besøkende årlig, men byrådet forventer at besøkstallene vil øke sterkt med det nye hovedbiblioteket på plass.

 - Deichmanske er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag. Det nye Deichmanske i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

– Deichmanske er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag. Det nye Deichmanske i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

Med den teknologiske utviklingen i samfunnet endres også kravene til det fysiske bibliotek. Diagonale tar folkebibliotekets samfunnsoppdrag med inn i den digitale verden, sier byråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**