Døden herjer på Sørlandets veier

Mens landet opplever en nedgang på 12 prosent i andel trafikdrepte, viser SSBs nye tall at dødstallene stiger på med hele 44 prosent på Sørlandsveiene. 9 døde på Agder i 2011. 13 er drept i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Situasjonen på Sørlandet er uholdbar. Nasjonale myndigheter har arbeidet med nullvisjonen. Kommunestyrer og fylkesting har støtte opp i arbeider der målet er "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade”

Arnstad må levere
Samferdselsminister Marit Arnstad må ta grep sentralt for å styrke trafikksikkerheten på Sørlandet. Det er slutt på at Sørlandet står og ser på fastkjørte vogntog langs E39 og stigende dødstall fra sidelinjen mens resten av landet suser avgårde, både langs veien og i de nasjonale budsjetter. Agder må prioriteres i kommende nasjonal transportplan!

Jone Nyborg – Songdalen Venstre

Kilde: SSB

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**