Asker Venstre vil ha stortingsvalg på videregående

Gruppeleder Ingvild Tautra Vevatne stilte ordføreren i Asker et grunngitt spørsmål om elever i videregående skoler i Asker kan forhåndstemme på skolene i tilknytning til skolevalget. Spørsmålet ble stilt på kommunestyremøtet i Asker 29 januar. Ordføreren stilte seg positiv og saken vil bli tatt opp i valgstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Asker Venstre vil ha fokus på økt valgdeltakelse blant ungdom og førstegangsvelgerne. Ungdom som gruppe har generelt ligget under gjennomsnittlig valgdeltagelse. Venstre foreslår å bruke valglokaler på videregående skoler, for å senke terskelen for ungdommer som er førstegangsvelgerne. Dette kan gjøres ved at valgstyret vedtar å opprette lokale for forhåndsstemming på våre videregående skoler.

Det grunngitte spørsmålet fra gruppeleder i Venstre fikk både oppmerksomhet i Budstikka i går og i Østlandsendingen i dag.

Fra Budstikka ble følgende referert fra møtet:
Lignende forslag ble fremmet ved forrige valg. Da ble det avvist.
— Men se på saken med nye øyne nå, ba Jørgen Blom (V) som tok opp saken på vegne av Vevatne som hadde forfall.
— Det skal jeg love at vi skal gjøre. Jeg er positiv, sa ordfører Lene Conradi.

I Budstikkaartikkelen formidlet ungdom fra Nesbru videregående følgende om forslaget:
– Blir det mulig å avgi stemme på skolen vil jeg delta i valget, men neppe om jeg må oppsøke valglokale på valgdagen, sier førstegangsvelger Sondre.
— Dette vil øke oppslutningen. Jo lettere det er, jo flere vil stemme, sier en overbevist Anniken.

Det foregår for tiden en debatt blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene, om ordningen med skoledebatter skal gjeninnføres, eller om man skal fortsette med valgtorg. I 2013, med 100 års markering av stemmerettsåret vil Asker og Akershus Venstre gjøre noe ekstra for å øke valgdeltakelsen blant ungdom og førstegangsvelgere. Vi kan vurdere å tilby godkjenning av valglokaler på videregående skoler, for førstegangsvelgerne. De av elevene som har stemmerett ved selve stortingsvalget kan dermed avlegge en forhåndsstemme i et arrangert valg på sin skole.

Uavhengig av om det blir skoledebatt, valgtorg, eller elevene på annen måte innhenter informasjon om de ulike partiene, kan eleven som er velger avgi sin stemme på en avtalt dag eller avtalte dager. I mange år har skoledebatter blitt brukt til å øke interessen blant førstegangsvelgere, som i hovedsak er elever på videregående skoler. De siste årene har opplegget rundt skolevalg blitt mer «profesjonalisert», med felles valgdager, opptelling lokalt, innsending av stemmer til ett nasjonalt register, som registrerer og publiserer landsoversikt og fylkesoversikt — som om det skulle være det formelle valget. Både partier, valgkommentatorer og media tar skolevalgene seriøst, og mener de gir viktige signaler om hvordan det vil gå ved selve
valget.

Venstre foreslo følgende vedtak:
1. Valglokale for forhåndsstemming for førstegangsvelgere ved stortingsvalget 2013 skal opprettes ved våre videregående skoler, forutsatt at Akershus fylkeskommune som skoleeier gir sin tillatelse.
2. Kommunestyret ber ordføreren som leder av valgstyret i Asker ta kontakt med de videregående skolene, for et samarbeid om valglokale for forhåndsstemming for førstegangsvelgere, ved stortingsvalget 2013.

Ordføreren stilte seg positiv til spørsmålet, men ville først behandle saken i valgstyret i Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**