Nye Deichmanske hovedbibliotek vedtatt i bystyret

I dagens møte i bystyret ble sak om nye Deichmanske hovedbibliotek vedtatt med et bredt flertall. Venstres Julianne Ferskaug mener det er en av de beste nyhetene Oslos kulturliv har fått i år. Her kan du lese Ferskaugs innlegg i bystyret om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ordfører, dette er et av de største, beste og viktigste vedtakene bystyret fatter i løpet av hele perioden vi sitter. Planleggingen av det nye hovedbiblioteket har pågått i en årrekke, og at vi har kommet så langt at vi snart kan sette igang byggingen, er ikke minst takket være at de fleste partiene har vært enige i at byen trenger et bibliotek med svært høy kvalitet, og har vært villig til å gjøre de tunge investeringene som trengs. Det synes jeg hele bystyret skal klappe seg selv litt på skulderen for i dag. Vi har hatt noen hektiske uker i komiteen i det siste, men det er når saker som dette kommer til behandling at jeg virkelig husker hvorfor jeg valgte å engasjere meg i politikk.

Bjørvika, illustrasjon, tegning

Foto: Statsbygg

I Venstre er vi opptatt av at kunst, kultur og kunnskap skal være tilgjengelig for alle. Deichmanske hovedbibliotek er Oslos desidert best besøkte kulturinstitusjon. En halv million besøkende i året i dag kan bli til 2 millioner når biblioteket kan flytte inn i Bjørvika om fire år. Det er et kraftig løft som byen vil ha glede av i generasjoner fremover. Et nytt hovedbibliotek lokalisert i umiddelbar nærhet til Norges største kollektivknutepunkt og andre viktige kulturbygg er en investering i kultur og kunnskap for fremtiden, ikke bare for Oslo, men for hele Norge.

Venstre er også opptatt av at bibliotek skal være mer enn bøker. Det skal være en møteplass hvor folk kan komme sammen på tvers av de skillelinjer som måtte finnes, og tilegne seg kunnskap både i stillhet over en bok, og i samtale med andre. Det nye hovedbiblioteket vil være enkelt å orientere seg i og inneholde millioner av enheter, alt fra fagbøker til dataspill. Med plass til restaurant og cafe i tillegg vil biblioteket bli et møtested, et sted å være, i tillegg til et sted å lære. Dette blir et moderne og fremtidsrettet bibliotek med et mangfoldig tilbud som vil gi Oslo som kulturby et stort løft.

Bygget vil være moderne, fleksibelt og dynamisk. Universell utforming står sentralt både ute og inne og miljø er i sentrum for løsningene. Dette blir et av Norges mest miljøvennlige kulturbygg. Jeg kunne sikkert fortsatt langt utover kvelden med å ramse opp alle de fantastiske tingene vi etterhvert skal fylle opp biblioteket med, men ordføreren skal få slippe å klubbe meg ned i dag. La meg bare avslutte med å si at Venstre er stolte av at Oslo får biblioteket byen fortjener, og jeg håper alle andre også kan slutte seg til det.

Innlegget ble holdt av Julianne Ferskaug i møte i bystyret i Oslo 6. mars 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**