Åpnes for telting i skjærgården

Åpenhet og tilgjengelighet er et godt Venstre prinsipp, også når det gjelder mulighet til å telte og overnatte i skjærgården. I perioden 15.8. til 15.6. åpnes det nå for telting og overnatting også i områdene Perleporten, Lille Danmark, Karolina og Randvik og det til stor glede for alle de som ønsker å benytte Risørs skjærgård til padling og rekreasjon utenom de hektiske sommerukene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Nå åpnes det for mer telting og overnatting i Risørs skjærgård utenom sommersesongen.

Nå åpnes det for mer telting og overnatting i Risørs skjærgård utenom sommersesongen.
Foto: Lars Ole Røed

Her ser dere rådmannens innstilling til miljø og teknisk komite; “Tilleggsbestemmelsene til Atferdsreglene § 8 Telting og overnatting endres til : "Oppsetting av og opphold i bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område, for perioden 15.8 til 15.6., for områdene Perleporten, Lille Danmark, Karolina og Randvik."

Forslaget sendes på høring til aktuelle brukerinteresser før videre behandling”

Idag er det forbud mot telting og overnatting de nevnte steder hele året!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**