Tofte-løftet

Hurum Venstre lanserer «TOFTE-LØFTET» – en viljeserklæring der Venstre lover å satse på Tofte i tiden framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


TOFTE-LØFTET

Hurum Venstre lover å satse på Tofte

Gjennom langsiktig satsing på innovasjon, omstilling og ved å ta et samlet krafttak lover Venstre ny utvikling for Tofte.

Tofte skal ut av industriskyggen. Hurum Venstre lover å arbeide for en ny kurs. Vi ønsker å vise vei mot en lysere framtid hvor Tofte utnytter sitt potensiale som en vital del av stedsutviklingen på Hurum.

————

Strategidokumentet «LØFTE TOFTE»

Venstre vil legge fram sitt strategidokument «Løfte Tofte» på et folkemøte i Samfunnshuset på Tofte 4. september kl. 19. Venstres visjoner og forslag til tiltak blir presentert. Tiltakene vil omfatte ulike politikkområder.

Partnere og aktører som har sagt seg villig til å være med og satse på Tofte vil delta på møtet.

i utgangspunktet var det meningen å avholde folkemøtet før, men etter stadige utsettelser fra Sødraledelsen i henhold til videre drift, ble det besluttet å avvente til den endelige beslutningen forelå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**