Går mot meldeplikt for tiggere i Oslo

Byrådet i Oslo anbefaler å forkaste Arbeiderpartiets forslag til endring av politivedektene som ble sendt på høring i februar i år. Oslo Venstres leder, Toril Berge, mener det er en klok beslutning å ikke pålegge tiggere å registrere seg hos politiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Tigging handler først og fremst om sosial nød. Da er det riktig å se på sosiale virkemidler, ikke minst internasjonalt, og ikke falle for fristelsen til å møte det som er vanskelig med forbud og registreringskrav, sier Berge, og minner om at Venstre var sentrale da den tidligere løsgjengerloven ble opphevet under Bondevik II-regjeringen i 2005.

Tigging, tigger

Foto: UDI

 - Venstre mener det i et liberalt samfunn må være lov å be sine medmennesker om en hjelpende hånd, uten at politiet skal forhåndsgodkjenne det.

– Venstre mener det i et liberalt samfunn må være lov å be sine medmennesker om en hjelpende hånd, uten at politiet skal forhåndsgodkjenne det.

– Venstre mener det i et liberalt samfunn må være lov å be sine medmennesker om en hjelpende hånd, uten at politiet skal forhåndsgodkjenne det. Samtidig skal vi være tydelige på at det offentlige rom er for alle, og ikke skal brukes på en måte som er til hinder eller sjenanse for andre. Vi mener politiet har de hjemler som trengs for å hindre aggressiv og plagsom adferd i byen, sier Berge.

– For Venstre er det viktigste at vi møter folk med respekt, uavhengig av deres situasjon. Vår oppgave som politikere må være å tilby hjelp til de som trenger det mest, samtidig som vi sikrer at byens møteplasser er åpne og tilgjengelige for alle, avslutter Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**