Presentasjon av Yousuf Gilani

Dette er Yousuf Gilani fra Drammen – 3. plass på Buskerud Venstres stortingsvalgliste 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Yousuf Gilani fra Drammen - 3. kandidat for Buskerud Venstre

Yousuf Gilani fra Drammen – 3. kandidat for Buskerud Venstre
Foto: Torbjørn Tandberg

Yousuf Gilani (40) – STORTINGSKANDIDAT

Yousuf var den første norsk-pakistanske gutten født i Norge. Det har preget hans politiske vei. – For meg er inkludering en naturlig kjernesak, sier 40-åringen fra Drammen.

Yousuf har alltid vært samfunnsengasjert. Og synlig. De fleste i Drammen vet hvem han er. Han har lenge vært en sterk stemme for de flerkulturelle i byen og blant annet vært leder av Drammen Innvandrerråd i fire år, fra 2002-2006. Mye av det Yousuf har uttalt seg om i media har handlet om fellesskap, forståelse på tvers av kulturer og hvordan man bedre kan integrere nyinflyttede.

– Overordnet er nok dette saken som opptar meg mest, men integrering handler også om at andre områder blir ivaretatt på best mulig måte, sier han. Ved siden av sin daglige jobb for NAV i Oslo, er han Generalsekretær i Norges Cricketforbund, som har opplevd en stor medlemsvekst den siste tiden.

– For meg er menneskers frihet veldig viktig. “Det gode liv” skapes der mennesker har muligheter til å vokse, til å føle at de har kontroll over eget liv og ikke bli styrt av andre. Skolesektoren er også svært viktig for tobarns-faren, som er utdannet almennlærer. – En god skole er fundamentet fremtiden skal bygges på. Her mener jeg Venstre har den aller beste politikken.

– Enten man ønsker seg en akademisk utdannelse eller helst ønsker å komme ut i jobb raskest mulig, må vi legge til rette for denne valgfriheten. Samtidig er det viktig at vi også styrker muligheten for alle som ønsker å starte noe eget. I dag er det mange begrensninger for folks frihet på dette området. Vi må oppmuntre og tilrettelegge, ikke hindre og byråkratisere, mener Gilani.

Frivillig og felles innsats er også viktig for Gilani. Han har bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner og ønsker å styrke båndene mellom myndigheter og organisasjoner.

I tillegg til mange politiske verv, har Yousuf Gilani vært styremedlem i Drammen Idrettsråd, i FN-sambandet og sittet som vara i konktaktutvalget for innvandrere og myndighetene (KIM).

Kontaktinformasjon:
Yousuf Gilani
Strømlivn. 60, 3047 Drammen
Tlf. 90 68 38 59
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**