Det skal lønne seg å ta grønne valg

En undersøkelse fra Norsk Automobil-Forbund viser at hver tredje nordmann ville byttet til kollektivtransport dersom tilbudet ble bedre. Dette høres ut som en oppgave for Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mandag morgen sto Venstre-folk i Tromsø-sentrum og delte ut kaffe til busspassasjerene, medfulgt av Venstres oppskrift for et grønnere og bedre kollektivtilbud i kommunene.

«- Vi delte ut kaffe til folk som benytter kollektivtransport på vei til jobb eller skole, for å belønne dem for at de bidrar til mindre køer og bedre byluft. Venstre vil bruke belønningsordninger for at flere skal se fordeler ved å velge kollektivt, vi foreslår skattefradrag for arbeidsgivere som gir månedskort til sine ansatte.» Sier Dahl.

Hver tredje nordmann ville byttet til kollektivtransport dersom tilbudet ble bedre, i følge en nylig undersøkelse fra Norsk Automobil-Forbund. Venstre mener funnene i denne undersøkelsen viser potensialet et godt kollektivtilbud har for å gjøre hverdagen lettere for mange, samtidig som man oppnår et bedre miljø og mindre luftforurensing.

«- Folk velger det som fungerer best i sin hverdag. Kollektivtilbudet må være effektivt og pålitelig for å kunne konkurrere med bilen. Tilbudet må være tilpasset lokale forhold, derfor vil Venstre alliere seg med kommunene og belønne de som sørger for gode og miljøvennlige transportløsninger for sine innbyggere.» Sier Venstres Stortingskandidat i Troms, Irene Dahl.

Hun forsetter med at kollektivsatsing slett ikke bare handler om å nå fjerne mål om reduserte CO2-utslipp, men å legge til rette for en bedre hverdag for folk.

«-Et godt kollektivtilbud gagner alle, også de som vanligvis er avhengig av bilen. Vi får mindre kødannelser og derfor mer effektiv trafikk, bedre byluft og mer valgfrihet for alle reisende. For å oppnå dette må vi bygge ut tilbudet som folk etterspør. Venstre har virkemidlene klare, og dette vil jeg arbeide for hvis jeg havner på Stortinget til høsten!» avslutter hun.

For ytterligere kommentarer, kontakt Irene Dahl på tlf 92899857.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**