Telemark SV på feil spor i jernbanepolitikken

I et innlegg publisert i TA og Varden er Telemark SVs førstekandidat til stortingsvalget tydeligvis strålende fornøyd med at partiet, etter eget utsagn, nå har kommet på “..rett spor i jernbanepolitikken”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hva innebærer så dette “rette sporet” fra SV for jernbaneutbyggingen til Skien og Grenland?
I følge førstekandidaten til Telemark SV er “rett spor” å starte med en utbygging av det såkalte indre triangelet i InterCity som skal være ferdig utbygget til 2025, med endestasjon i Tønsberg!
Deretter skal de rødgrønne,etter SVs utsagn, ha ambisjoner om , å bygge ut den resterende del av InterCity-triangelet til Skien,Lillehammer og Halden. Dette innebærer i beste fall, men med en stor grad av usikkerhet, at full utbygging av InterCity til Skien vil være fullført om 17 år!

Lars Solbakken

Når SV og de rødgrønne bruker uttrykket ambisjoner om når det gjelder videre utbygging til Skien, så er dette et så lite forpliktende løfte at det kan sidestilles med en intensjon, og i det ligger det ingen konkret forpliktelse.

Når SVs førstekandidat nå jubler for denne fremdriftsplanen og denne jernbanepolitikken er han etter min mening ikke på rett, men på feil spor i jernbanepolitikken.

For å få til full utbygging av hele InterCity-triangelet trenger vi partier med mer politisk vilje enn det vi ser fra de rødgrønne i dag. Venstre vil bygge ut hele InterCity-triangelet med dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien innen 2025.
Det er den mest kostnadseffektive, samfunnsøkonomiske og miljømessige beste måten å bygge på.
Med Venstres forslag vil vi i 2025 kunne sette oss på toget i Skien og være i Oslo på godt under 2 timer.
Dette er en av Venstres viktigste kampsaker for stortingsvalget 2013.

Lars Solbakken
leder Skien Venstre
femtekandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**