Gågate i Skippergata?

Venstre har lenge ønsket at Skippergata skal omgjøres til gågate. I dag var flere av aktørene i gata samlet til et uformelt møte for å se om det er mulig å få til en prøveperiode med gågate i sommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er strekningen fra parkeringshuset mot Festningsgata og frem til Markensgate som kan være aktuell som gågate. Dersom det skal settes i gang et prøveprosjekt med gågate, må alle berørte parter involvere og høres -og løsninger der at Kirkegata fortsatt er åpen for trafikk og en løsning der inn/utkjøring til Dalandgården ivaretas, må vurderes. Det ble satt ned en komite med representanter fra butikkeierne i gata som skal jobbe videre med dette.

Brostein

Foto: Sofie Aurora Braut Bache

Venstre håper at aktørene og kommunen får til et godt samarbeid -og håper at vi kan få en prøveperiode allerede denne sommeren. Vi gleder oss til fortsettelsen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**