Stian Lund etterlyste markedsføring av kommunale tomter

Etterat vi fikk gjennomslag i å bevilge penger til markedsføring av kommunale tomter har jeg tidligere spurt om status for dette viktige arbeidet uten å få svar. Jeg spør derfor igjen – hva er status for kommunens markedsføring av ledige nærings og boligtomter, spurte Stian Lund (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Stian Lund (V) fikk gehør da han foreslo at boligtomter måtte settes ut til meglere for å få solgt

Stian Lund (V) fikk gehør da han foreslo at boligtomter måtte settes ut til meglere for å få solgt
Foto: Jan Einar Henriksen

Det falt tydeligvis i god smak hos næringssjefen, som mente det var utrolig bra at Stian Lund, som politiker var så interessert og fulgte opp sine vedtatte forslag. Vi har startet arbeidet når det gjelder næringsareal, men har ikke kommet i gang når det gjelder boligområder uttalte.

Bra at dette er fulgt opp og jeg håper vi får en oppfølgende sak i formannskapet sa Stian Lund, og la til: Når det gjelder boligtomter foreslår jeg at de settes ut til meglere som har proffe salgskanaler og det var det stor enighet oem at var rett veg å gå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**