Hilsningstale fra Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre

På Vegne av Akeshus Venstre vil jeg ønske Venstres landsmøte velkommen til Akershus, sa Solveig Schytz fra talerstolen på Venstres landsmøte. Schytz trakk fram viktigheten av kollektivsatsing i Oslo og Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

Akershus har 22 kommuner
Vi har venstrelag i alle kommunene.
Venstre er representert i kommunestyret i 21 av 22 kommuner.
Venstre har en ordfører i fylkets minste kommune – i Hurdal.

Oslo og Akerhus forventer en befolknignsvekst på 300-400 000 de neste 20 åra. Hvor skal disse menneskene bo? Hvor skal de jobbe? Hvordan skal komme seg til jobb? Hvordan skal vi i denne sterke veksten greie å ta vare på sammenhengde grøntområder, strandsone, matjord og kulturminner?
De store avveiingene mellom vekst og vern preger all politikk i Akershus.

I fylkestinget har Venstre 3 representanter, og vi har en samrbeidsavtale med Høyre, KrF og Frp, – som har flertall. I dette samarbeidet fører vi en ambesiøs miljøpolitikk , skolepolitikk, samferdselspolitikk, kulturpoltikk og næringspolitikk som er etter Venstres hjerte.

Akershus fylkeskommune har satt seg det ambesiøse målet å være klimapolitisk foregangsfylke. I en region hvor 80% av klimagass-utslippene kommer fra transportsektoren, så veit vi hva vi har å gjøre: Flere må reise kollektivt, flere må kjøre nullutslipps-kjøretøyer og mer gods må over på tog.

Vi synes at vi får til mye.
De siste fem åra har fefolknginsveksten vært på 8%. Samtidig har biltrafikken økt med 1% og kollektivtrafikken med 25%. Det går i riktig retning, men veit at vi har formidable utfordringer foran oss videre. Blant annet skal vi få på plass ny t-bane hit til Fornebu. Gjennom bompenger og grunneierbidrag finner vi halvparten av midlene, og vi gjør vår del av jobben, men vi er avhengig av at staten bidrar med den andre halvparten av investeringene.

Hovedstadsområdet er best i Europa,- og best i verden på å legge til rette for innasing av nullutslippskjøretøy, både ladbare kjøretøy, hydrogen-kjøretøy og bruk av biogass i busser. Det har vi tenkt å fortsette med.

Godt landsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**