Sikret løft for studenter med barn

Norges Liberale Studentforening fikk gjennomslag for 6 av 6 forslag til Venstres stortingsprogram, et av forslagene var å innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kine Johansen, 3.kandidat på Troms Venstres stortingsliste, talte i dag studentforeldres sak på Venstres landsmøte. Her er hennes tale:

“Jeg skal snakke for forslag 124 fra Norges Liberale Studentforening som lyder: «At vilkårene for
studenter med barn bedres, gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 mnd studiefinansiering for studenter med barn.» Jeg er svært fornøyd med programkomiteens forslag til stortingsprogram, 11 måneders studiestøtte og 2000 studentboliger er sterkt tiltrengt. Det er helt uholdbart for læringsmiljøet at studenter må bo i en koffert i månedsvis etter studiestart, med usikkerhet om man klarer å finne et sted å bo og uten en egen pult å studere med. Det her er en ripe i lakken for kunnskapssamfunnet, som Venstre må og skal gjøre noe med. Programmet kan imidlertid bli enda bedre for en gruppe som sliter med å få endene til å møtes, studenter med barn. Jeg er glad for at Venstre går inn for 11 måneders studiestøtte for alle studenter. Vi studenter kan gjerne jobbe noe, faktisk blir vi bedre studenter av å jobbe litt, men jo mer vi må jobbe for å ha råd til å studere, jo større avstand får vi til målet om lik rett til utdanning og jo større forskjell blir det mellom de som kan få økonomisk hjelp hjemmefra og de som ikke får det.

1 av 5 studenter er foreldre, og deres økonomi og tidsbruk får ikke bare konsekvenser for læringsmiljøet men også for deres barn. Studenter med barn har ikke tid til å jobbe like mye som oss andre, og det er åpenbart at barnetrygd og studiestøtten ikke gir rom for mye sparing, det rekker bare til å klare daglige utgifter for en liten familie. Barn av studenter fortjener også å kunne reise på ferie, men studentforeldre kan ikke forventes å jobbe nok til å tjene opp feriepenger. Ved å gå inn for forslag 124 kan de, kombinert med en sommerjobb noen uker av sommeren, få bedre råd, for eksempel til å spare litt for håndtere uforutsette utgifter. Det er ikke sånn at studenter er velsignet med vaskemaskiner som ikke kan gå i stykker eller biler som aldri må på verksted, slik en del ser ut til å tro.”

Forslaget ble vedtatt, i likhet med alle de fem andre forslagene som ble fremmet fra Norges Liberale Studentforening. Kine Johansen sier seg svært fornøyd med dette:

– Dette viser nok en gang at Venstre lytter til studentene, og forstår at alle studenter må ha tid og råd til å studere for å få et skikkelig læringsutbytte.

Venstre har over tid prioritert studentene i sine alternative statsbudsjetter, i forrige omgang med 1500 studentboliger i året og 11 måneders studiestøtte. I dagens programvedtak går Venstre et skritt videre, med 2000 studentboliger, 11 måneders studiestøtte med prisregulering og 12 måneders studiestøtte for studenter med barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**