Felles uttalelse om ny E39

Flertallet av gruppelederne i Søgne og Songdalen kritiserer regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. De reagerer sterkt på at ny vei fra Kristiansand til Søgne ikke er inne i planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fortsatt kaos ut av Kristiansand
Det er med sjokk og vantro vi leser regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 — 2023. Særlig for alle som jobber hardt for at E39- køen fra Kristiansand, gjennom Songdalen og til Søgne grense skal bort. I forslag til ny NTP for 2014 til 2023 som Ap, Sp og SV nå har lagt frem står det ingenting som kan gi håp om snarlig bedring. Ingenting.

Dårlig på kommunikasjon
Vi opplever en regjering som er dårlig på kommunikasjon. Både verbalt og i forhold til infrastruktur. Det er fortvilende å stå på sidelinjen og se at samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) hevder ny E39 mellom Kristiansand og Søgne ligger i planene, mens hennes egen statssekretær og partikollega Geir Pollestad bekrefter det motsatte. Leser man planen slik den er fremlagt har dessverre sistnevnte rett.

 Jone Nyborg (V), Terje Imeland (Krf) og Arild Birkenes (Frp) ved grensen til Søgne der tunnelmunningen til ny 4-feltsvei er vedtatt lokalt. Men ikke nasjonalt.

Jone Nyborg (V), Terje Imeland (Krf) og Arild Birkenes (Frp) ved grensen til Søgne der tunnelmunningen til ny 4-feltsvei er vedtatt lokalt. Men ikke nasjonalt.
Foto: Kristin Eriksen Vold

Frykter sammenbrudd
Dagens kø-problemer vest for byen er enormt kostnadskrevende for næringslivet, og det vanskeliggjør boligetablering og næringsutvikling i Songdalen og Søgne. Det er også miljømessig uheldig at biler danner lange køer som går i gangfart flere timer morgen og ettermiddag.

Fortsatt tid
Nasjonal transportplan 2014-2023 skal behandles av Stortinget 18. juni. Det er heldigvis mulig å få inn den viktige strekningen i planen da. Men det betyr knallhard jobbing fra et synlig og samlet Sørland. Lokalpolitikere, interesseorganisasjoner og innbyggere må påvirke beslutningstakerne. Arbeidet er i gang.

Jone N. Nyborg, gruppeleder Songdalen V
Terje Imeland, gruppeleder Songdalen Krf
Arild Birkenes, gruppeleder Songdalen Frp

Arild Berge, gruppeleder Søgne V
Torfinn Kleivset, gruppeleder Søgne Krf
Egel Terkelsen, gruppeleder Søgne Frp
Helge Andresen, gruppeleder Søgne H

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**