Stortingskandidat Rebekka Borsch om norsk helsepolitikk

– Diagnosen for norsk helsevesen er sammensatt. Pasientens tilstand, om vi kan si det slik, er ikke håpløs, men krever øyeblikkelig behandling med særlig ett medikament: Et større Venstre som jobber for et helsevesen der legene får lov til å konsentrere seg om å behandle pasienter, sa Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch fra talerstolen på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Stortingskandidat Rebekka Borsch til ha et Venstre som jobber for et helsevesen der legene får lov til å konsentrere seg om å behandle pasienter.

Stortingskandidat Rebekka Borsch til ha et Venstre som jobber for et helsevesen der legene får lov til å konsentrere seg om å behandle pasienter.
Foto: Tove Hofstad

Jeg vil ta opp et tema som kommer til å bli en viktig sak i årets valgkamp, og det er helsepolitikken. Jeg mener at Venstre må komme sterkere på banen. Her trengs vi virkelig. Norge har alle forutsetninger for en helsetjeneste i verdensklasse, og mye i norsk helsevesen går bra. Men for mye går likevel ikke bra nok. Pasientene opplever helsekøer i alle ledd, mangel på sikkerhet, unødvendige re-innleggelser og ansvarspulverisering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helsearbeiderne på sin side opplever et ekspanderende kontroll- og rapporteringsregime. Vi har i dag et helsevesen som belønner komplikasjoner fremfor omsorg, ser på pasienter som lønnsomme eller ulønnsomme, verdsetter konsulenter over leger, og sykeliggjør et helt folk i jakten på pengene som fyller kassen. Kort sagt et helsevesen som i økende grad setter selve legeånden under press ved å bringe økonomi helt ned i møtet mellom pasient og lege. I dag er det flere administratorer enn leger ved norske sykehus. Dette til tross, bruker legene mindre og mindre tid på behandling og mer og mer tid på byråkrati.

Mange mener at systemet er i ferd med å spise menneskene, ressursene og engasjementet. Regjeringen foreskriver stø kurs, men det er feil medisin.
Derfor må Venstre vise vilje til endring og nytenkning. Vi skal være på lag med pasienten, og vi skal være på lag med alle de dyktige menneskene som jobber i helsetjenesten. Verdiene og intensjonene i vårt helsevesen må komme i sentrum igjen, viljen og evnen til å gi folk den behandlingen de trenger, ikke den som gir mest uttelling økonomisk. Det er å sette folk først.

Vi må styrke pasientsikkerheten, korte ned køene, minske byråkratiet. Vi må skape et bredere og bedre helsetilbud i folks nærmiljø: Mer ressurser og økt kompetanse i primærhelsetjenesten, faglig forsterking av sykehjem og hjemmetjeneste. Vi trenger bedre samhandling mellom sykehus, sykehjem og kommunehelsetjenesten. Det vil gi færre re-innleggelser, bedre rehabilitering og økt verdighet. Og vi skal hegne om et sterkt offentlig helsevesen med fortsatt levende lokalsykehus.

Venstre må dessuten tørre å diskutere rammeverket rundt finansieringen av sykehusene. Den har skapt en tillitskrise mellom helsearbeiderne på den ene siden og byråkrater og politikere på den andre siden. Ringvirkningene av styringsformen gjennom “innsatsstyrt finansiering” er ifølge legene selv, at de mest lønnsomme pasientene behandles først, at det jukses med ventelister, at det blir et kappløp om de mest inntektsbringende behandlingene og diagnosene. Men Regjeringen vil ikke se problemet.

Diagnosen for norsk helsevesen er sammensatt. Pasientens tilstand, om vi kan si det slik, er ikke håpløs, men krever øyeblikkelig behandling med særlig ett medikament: Et større Venstre som jobber for et helsevesen der legene får lov til å konsentrere seg om å behandle pasienter. Høyre tenker mest på økonomien i helsepolitikken, Ap tenker mest på systemet. Noen må stå opp for den enkelte pasient, og for legen! Og det, gode landsmøte, må være Venstre.

Rebekka Borsch, Venstres Landsmøte 2013

Rebekkas tale kan ses/høres på denne lenken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**