Pressemelding: skolebruksplanens høringsutkast

Askøy Venstre har lest nøye igjennom skolebruksplanens høringsutkast og innkomne høringsinnspill fra skoler, lag- og organisasjoner, så vel som privatpersoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Askøy Venstre vil ikke forsvare nedleggelsen av nærskoler, slik det fremgår av skolebruksplanens høringsutkast på det nåværende tidspunkt.
Lokallaget har lest nøye igjennom skolebruksplanens høringsutkast og innkomne høringsinnspill fra skoler, lag- og organisasjoner, så vel som privatpersoner. Slik lokallaget tyder høringsutkastets innholdt registreres det umiddelbare uklarheter.

Askøy Venstre har i henhold til den offentlige høringen spilt inn viktige spørsmål, hvorav noen er nevnt nedenfor:

Noen av de konkrete problemstillingene som må utredes før politisk behandling:
1. Hvorfor er ikke folkehelseperspektivet et av hovedmomentene som skal vurderes i skolestrukturdebatten i kapittel 7?
2. Hvor er drøftinger omkring 1-4 lokalskole, 5-> på mer sentrale skoler?
3. Hvorfor drøfter ikke høringsutkastet bruk av grendaskoler?
4. Hvorfor forholder ikke høringsutkastet seg til spesialenheten eller voksenopplæringen?
5. Hvordan tar man høyde for de angitte elevprognosene, sett i lys av kommunens reguleringsplan?

Askøy Venstre vil ha disse spørsmålene og flere besvart før skolebruksplanen legges frem for politisk behandling. Det er svært viktig at ulike sider av skolebruksplanen blir tilstrekkelig belyst og at relevante sider blir skikkelig drøftet, før Askøy Venstre kan fatte et endelig standpunkt i saken. Askøy Venstre må kunne ha tillit til den informsjonen som fremkommer i skolebruksplanen.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Askøy Venstre ønsker i forkant av rådmannens innstilling å fremme lokallagets grunnleggende syn på skolepolitikk, hvor det går frem at alle barn- og unge skal ha gode oppvekstvilkår i sine nærmiljø og at alle skolebarn skal ha et likeverdig skoletilbud.

Askøy Venstre gikk blant annet til valg i 2011 med følgende skolepolitikk:
– Askøy Venstre vil bruke nok ressurser i skolen for å sikre at alle barn og unge får et skikkelig utdanningstilbud
– Askøy Venstre vil gjøre den enkelte skole i stand til å være et lokalt kultursenter for fritidsaktiviteter
– Askøy Venstre ønsker at lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler
– Askøy Venstre vil ha en "åpen" skole slik at skolen fungerer som et møtested i bygdene
– Askøy Venstre vil sørge for utbygging av skoler og barnehager i Askøy kommune skjer i takt med den demografiske utviklingen og samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg
– Askøy Venstre vil arbeide for at skolene i Askøy kommune fungerer som en arena for idrett og kulturskapning.

Utdanning er en av Askøy Venstres kjernesaker fordi en kvalitetssikret utdanning tjener både individet og samfunnet!

Daniel Gunnarsen
Lokallagsleder, Askøy Venstre

Arild Raftevoll
Gruppeleder, Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**