Tofte – fortid og fremtid

Vi har blitt beskyldt for å ville legge ned 300 arbeidsplasser. Dette er selvfølgelig feil. La det være helt klart: Det er Södra som legger ned fabrikken og det har skapt en situasjon. Ut fra denne situasjonen har vi ønsket å se på utvikling av stedet Tofte med nye øyne, skriver leder i Hurum Venstre, Anne Sofie Riseng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Leder i Hurum Venstre, Anne Sofie Riseng.

Leder i Hurum Venstre, Anne Sofie Riseng.
Foto: Tove Hofstad

Tofte – fortid og fremtid
20.mars gjorde ledelsen i Södra det klart at de legger ned fabrikken på Tofte.
Hurum Venstre tok til orde for at dette kan gi grunnlag for ny vekst på Hurumhalvøya. Vi ventet selvfølgelig ikke at dette skulle stå uimotsagt, noe det heller ikke ble.

Vi har blitt beskyldt for å ville legge ned 300 arbeidsplasser. Dette er selvfølgelig feil. La det være helt klart: Det er Södra som legger ned fabrikken og det har skapt en situasjon. Ut fra denne situasjonen har vi ønsket å se på utvikling av stedet Tofte med nye øyne.

Tettstedet Tofte er tuftet på industri. Dette gjenspeiler seg i stedets bygninger og egenart. Noen vil si at dette er stedets sjarm. Samfunnet ytterst på Hurumhalvøya ble bygget rundt fabrikken og mange gode liv har vært levd sammen med denne gjennom hundre år. Det var langt til Drammen og Oslo, og fabrikken har vært stedets hjerte. Det er derfor en kjempe som nå kanskje forsvinner. Vi føler med de som eventuelt mister arbeidet. Vi ser en arbeidsstokk med stolthet til arbeidet og en sterk lojalitet til fabrikken, som det står stor respekt av.

Vi har i dag et samfunn i rask endring og det er ikke uvanlig at folk har flere arbeidsplasser i løpet av et liv. Folk ønsker nye utfordringer gjennom nytt arbeid og etterutdanning er langt vanligere nå enn tidligere. Arbeidsmarkedet er skiftende. Daglig kan vi lese om arbeidsplasser som går tapt. Vi har et fritt næringsliv, staten kan ikke kjøpe opp alle nedleggingstruede bedrifter. Myndighetenes oppgave er derimot å legge til rette for en så smertefri overgang som mulig fra en jobb til en annen.

Det er en ny tid

Fabrikken ville ikke blitt plassert der den ligger om den ble bygget i dag. Vårt område har større verdi som rekreasjon, bolig og fritidsområde, enn som fabrikkområde. At det kjøres store tømmerkjøretøyer gjennom sentrumsgatene på Tofte, må sies å tilhøre en annen tid. Utfordringene vi står ovenfor i dag er også av en annen art enn det Toftesamfunnet hadde da det ble etablert. Boligmarkedet i Oslo er sprengt. Vi mener at boligmarkedet her på Hurum bør ses i sammenheng med dette. Hurum kommune trenger flere skattebetalere, avstanden til byene bør bli kortere. For å tiltrekke oss nye innbyggere og næringsetablerere er det derfor viktig å utvikle offentlig kommunikasjon til halvøya. Får vi en omdisponering av fabrikktomten er man nødt til å se på kommunikasjonen til stedet med nye øyne.

I motsetning til andre tettsteder som mister en hjørnestensbedrift, vil Tofte sitte igjen med en unik industritomt som det vil være attraktiv å utvikle. Det er derfor ingen grunn til å frykte et nedleggingsspøkelse ved at stedet blir liggende brakk. På henvendelse forteller informasjonssjefen i Södra at de vil utvikle tomten med boliger og bedrifter selv, eller selge tomten til en investor som gjør det samme om fabrikken blir lagt ned. Vi ser altså konturene av et nytt større Tofte Strand. Hurum Venstre gikk til valg på ny vekst og utvikling. Dette vil være i tråd med den type vekst vi ønsker.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen har frontet Hurum Venstres syn i media. Et standpunkt som ble enstemmig vedtatt i et møte i styret og kommunestyregruppa. Venstre har programfestet å redusere statlig eierskap i næringslivet. Det var derfor viktig for partiet å være tydelige på at statlig oppkjøp av fabrikken, slik andre fremtredende politikere har tatt til orde for, var noe vi ikke ønsket å støtte.

Ordføreren har valgt et annet løp. Vi tilhører forskjellige partier og begge har forpliktelser ovenfor sine velgere. Gjennom vårt Tofte-Løfte har vi i Hurum Venstre lovet å løfte Tofte uansett om fabrikken blir lagt ned eller det kommer inn en ny eier. Når situasjonen rundt Södra er avklart er vårt ønske å enes med resten av posisjonen om en felles plattform for vekst og utvikling av Tofte.

Anne Sofie Riseng
leder, Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**