Har tillit til barna og deres pårørende, men ikke til administrasjon i barnehagesaken

Jeg har full tillit til barna og deres pårørende uttalte bystyrerepresentant Stian Lund (V) fra talerstolen i torsdagens bystyremøte. Får jeg samme spørsmål om administrasjon (rådmann, enhetsleder og barnehageleder) er svaret desverre nei – jeg har ikke tillit til deres behandling i saken og det beklager jeg uttalte Stian Lund (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Jeg beklager å måtte si at jeg ikke har tillit til administrasjonen i forhold ti barnehagesaken uttalte Stian Lund (V), og ga samtididg sin uforbeholdne tillit til barnehagebarna og deres pårørende!

Jeg beklager å måtte si at jeg ikke har tillit til administrasjonen i forhold ti barnehagesaken uttalte Stian Lund (V), og ga samtididg sin uforbeholdne tillit til barnehagebarna og deres pårørende!
Foto: Runar Nes

Politikerne må inn i AMU igjen.
Med utgangspunkt i barnehagesakens alvorlige karaker mente Stian Lund også at politikerne måtte inn i AMU igjen og han fremmet derfor forslag om at rådmannen måtte forberede en sak om valg av nye medlemmer til AMU. Stian Lund ønsket også full åpenhet om uønskede hendelser og ville i tillegg ha oversikt over hvilke planer AMU har eller tenker seg for å følge opp de berørte barnehage barna på en god måte.

AP, rødt og deler av Høyre stemte underlig nok ned forslaget, som deretter ble vedtatt oversendt til kommuneorganisasjons komiteen for behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**