Miljøkampanjen: Dør til dør-aksjon

Venstres miljøkampanje “En bedre hverdag” er lokallagenes treningsarena før valgkampen starter. Målet er å vise hvordan miljøpolitikken fører til en bedre hverdag for den enkelte. Den liberale inngangen til miljøpolitikk er positiv og fremtidsoptimistisk. “Ingen lider av at bussen går oftere, grøntområder tas vare på og at man får skattefritak for varmepumpe”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstres miljøkampanje dreier seg om incentiver og premiering av miljøvennlig adferd

Venstres miljøkampanje dreier seg om incentiver og premiering av miljøvennlig adferd
Foto: Venstre

Fredag 26. april var dagen for den første dør til dør-aksjonen i Lier.

 Olav Breivik og Tove Hofstad deler ut løpesedler for en bedre hverdag, Venstres miljøkampanje 2013.

Olav Breivik og Tove Hofstad deler ut løpesedler for en bedre hverdag, Venstres miljøkampanje 2013.
Foto: Lier Venstre

Lier Venstres Olav Breivik, Tove Hofstad og Tor Haugen brukte ettermiddagen til å besøke deler av Nøste i nedre Lier og dele ut løpesedler og snakke med innbyggerne om energisparingstiltak i eget hjem, og fortelle at deres innsats nytter. Denne aksjonsformen er super for her møter man velgerne på deres arena. De ser deg, de lytter og leser budskapet. Når man tenker på hvor mange som haster forbi en stand, og knapt får med seg det du har på hjertet, så er dette mye mer målrettet arbeid. Det er tidkrevende, men gir resultater.

Budskapet var så enkelt som at det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger. De beste miljøtiltakene er de som skaper en bedre hverdag for oss alle. Et eksempel er de tiltakene som gjør at vi får lavere strømutgifter.

Venstre vil gi skattefradrag for inntil 50 000 kr for energieffektivisering i egen bolig. Dette kan for eksempel være nok til å skifte vinduer, installere varmepumpe eller lysregulering.

Et annet forslag som kom opp under runden, var om det kunne vært behov for en energirådgiver i Lier kommune. Denne personen kunne hatt i oppgave å gi råd til innbyggerne om hvilke klima/miljøtiltak de enkelte husholdningene burde satse på. Du skal lete lenge i dag for å få råd.

Alt i alt en vellykket runde hvor deltakerne ble en erfaring rikere, og tryggere på eget budkap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**