Larvik Venstres miljøpris 2013

Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet? Foreslå dem som kandidater til Larvik Venstres miljøpris. Miljøprisen deles ut i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Larvik Venstre har tradisjon for å dele ut miljøprisen til personer eller organisjoner som har gjort en innsats for miljøet. I år deler vi ut miljøprisen for 8. gang. De siste år har Venstre valgt å ha utdeling annenhvert år. Prisen deles ut i forbindelse med verdens miljødag.

Disse har fått prisen tidligere år:
2003 — Tor Bjørvik
2004 — Miljøgruppa i Larvik kommune
2005 — Larvik og Omegn Turistforening
2007 — Bjørn Pettersen, leder Farris Naturskole
2008 — Bøkeskogen og Kilens Venner
2009 — Helge Pedersen fra Naturvernforbundet
2011 – Torstrand Vel og Synnøve Andreassen

Viktige egenskaper for miljøkjempere er utholdenhet og styrke. Miljøkampen eller kampene, er nemlig ikke vunnet på en dag. Det er stadig nye valg som skal tas, nye muligheter kommer opp og nye ideer kommer fram. Det kan være mange kryssende interesser, og noen ganger presses det hardt fra ulike hold for å få til løsninger som ikke tjener miljøet — dvs at de kanskje ikke tjener oss alle på lang sikt. Og da er det viktig å ha noen som kan si ifra. Gang på gang, om det trengs.

Styret i Larvik Venstre er jury.Fristen for å komme med forslag er 22. mai. Sendes [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**