Innlegg: Frekkhetens nådegave

Lørdag skrev EUB (og vi) at ordfører Einar Madsen nå foreslår å flytte Vilberg barneskole, og bruke området dagens skole ligger på til boliger. Idag har Knut Bakkehaug et innlegg i EUB om dette utspillet. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lørdagens artikkel i EUB kan du lese her.

Frekkhetens nådegave

Lørdag stod ordfører Einar Madsen (Ap) frem i et helsides oppslag i EUB og foreslo å flytte Vilberg, bl.a av hensyn til trafikksituasjonen. Han hadde også ideer om etterbruk av området der skolen idag ligger. Det er imponerende hvor snartenkt ordføreren er. Tirsdag stemte Madsen mot et forslag fra Venstre om at Vilberg barneskole skal flyttes, og i tillegg stemte han imot at trafikksituasjonen skulle være et av kriteriene når vurdering av ny skole skal gjøres.

For det er nemlig det kommunestyret vedtok, mot Venstres ene stemme; “Utrede alternativer for utbygging/rehabilitering av Vilberg ungdomsskole og Vilberg barneskole.” Bare Venstre var klar til å konkludere at Vilberg barneskole skal flyttes. De andre partiene vil kun utrede alternativer. Ingen av de andre stemte heller for vårt forslag om trafikksituasjonen: “"Når ny lokalisering av skole i Vilberg-området vurderes, skal trafikksituasjonen og trafikksikkerhet vektlegges som et av kriteriene."

La meg minne Madsen om hva jeg sa i kommunestyrets budsjettdebatt 11.desember: “Venstre følger opp programmet og løftene i valgkampen: Vi setter skole øverst på prioriteringslisten. Vi vil bygge ny skole til erstatning for Vilberg barneskole. Rentenivået og økende inntekter gjør det mest gunstig å låne penger til dette nå. Planleggingen av ny skole bør begynne i 2013, og den bør bygges i 2015 og 2016, sånn at den står klar til skolestart høsten 2017.” La meg også nevne at på side 6 i vårt budsjettforslag redegjør vi for våre tanker rundt etterbruken av området der Vilberg barneskole nå ligger.

Også da utvalg for levekår og oppvekst skulle begynne sin politiske behandling av skolestrukturutvalgets rapport i januar gjorde vi det klart at ny skole på Vilberg var vårt viktigste mål (se vår nettside, 21.januar). Senest da utvalget hadde møte 09.april fikk vårt medlem Kjersti Almåsvold en protokolltilførsel om at Vilberg er dèt som haster mest, og at dette prosjektet må løftes ut av skolestrukturarbeidet og settes igang snarest.

Ingen er mer fornøyd enn oss i Venstre når kommunens ordfører og kommunestyrets største parti lander på Venstres standpunkt i denne saken. Men det hadde vært mer redelig av Einar Madsen å stemme for Venstres to forslag i kommunestyret tirsdag fremfor å lansere dem som egne tanker lørdag.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

(Innlegget står på trykk i dagens EUB, på s. 9).
Les også vår artikkel fra lørdag, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**