Venstre og verneplanen

Venstre er en pådriver for å ta vare på verdifulle områder i Drøbak og Frogn, sier gruppeleder Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstre førte an i kampen mot privatisering av Lehmannsbrygga.

Venstre førte an i kampen mot privatisering av Lehmannsbrygga.
Foto: Jan Kåre Øien (tegning)

Etter forslag fra Venstre er det stopp i oppstart av nye reguleringsplaner i antikvarisk spesialområde i Drøbak. Den nye verneplanen vil skille mellom ulike områder, og gi de viktigste områdene et strengere vern enn i dag. Vedtaket Venstre har fått igjennom hindrer at noen starter opp nye reguleringsplaner nå, for å utnytte handlingsrommet i gjeldende plan. Dette har så langt stoppet regulering av et nytt prosjekt i Tranga.

I et innlegg i Amta 29.04. karakteriserer Finn Melsom Venstre som pådriver for ødeleggelse av Drøbak.

-Jeg har full respekt for at Melsom har et annet syn enn Venstre og et nesten samlet kommunestyre på nybygget i Badehusgata, sier Lundeby, men noen pådriver for ødeleggelse er vi ikke.

Melsom nevner at Venstre sloss mot etablering av Holt Næringspark, og Lundeby mener at det er flere ting som kunne vært nevnt.

•Venstre førte an i kampen mot privatiseringen av Lehmannsbrygga, med næringsbygget som danner en mur mot Storgata.
•Venstre går inn for å omregulere Brunskogen til offentlig friområde.
•Venstre går mot den omfattende boligbyggingen som kan komme fra Trolldalen/Kolstad Skog til Skiphelle.
•Venstre var det eneste partiet som for et par år siden stemte mot å utrede dypvannskai for cruiseskip ut fra Sjøtorget, et prosjekt som heldigvis nå er lagt i skuffen.
•Venstre har også vært imot bro over fjorden ved Drøbak, og stemte mot utredning av dette da det ble foreslått i forbindelse med behandling av Oslofjordforbindelsen i fjor.

-Slik opptrer vel ikke en pådriver for ødeleggelse av Drøbak? spør Lundeby.

Les Erik Lundebys innlegg i Amta 8.5. her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**