Universelt utformet kyststi foreslås utredet

Når rådmannenn i sin innstilling til formannskapets møte 14. mai nå foreslår at kyststi fra Flisvika til Randvik utredes som del av en ny arealanalyse for området, er Risør Venstre naturlig nok veldig godt fornøyd med det uttaler Stian Lund (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Jeg ser bare fordeler med en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik sier Stian Lund (V)

Jeg ser bare fordeler med en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

God Venstresak
Og ikke uten grunn, for Risør Venstre har lenge jobbet for å få på plass en Universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik og et nytt boligområde mellom Leideren og Flisvika. Noe som også gjenspeiles i Risør Venstres valgprogram sier en meget fornøyd Stian Lund, som nå vil følge opp saken både i formannskap, bystyre og i Miljø og teknisk komité.

I innstillingen til formannskapet skriver rådmannen bl.a.:
sitat “Det innhentes ny arealanalyse for området Leideren — Flisvika ihht tidligere vedtak. Vurdering av mulighetene for universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik tas inn i utredningen” sitat slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**