Forbud og meldeplikt er ingen løsning

I februar i år sendte byrådet i Oslo to forslag til endring av politivedtektene, fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Oslopolitiet, på høring. Ap har foreslått å innføre meldeplikt for både pengeinnsamling og en rekke andre aktiviteter i det offentlige rom, mens politiet har foreslått å innføre et generelt utendørs overnattingsforbud i hele byen. Etter å ha gått gjennom mange gode høringsuttalelser fra flere instanser, anbefaler byrådet å forkaste begge forslagene. Det er en klok beslutning, fordi forslagene går mye lenger enn en liberal storby bør kunne godta, skriver leder i Oslo Venstre, Toril Berge, i Aftenposten i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tigging handler først og fremst om sosial nød. Da er det riktig å se på sosiale virkemidler, ikke minst internasjonalt, og ikke falle for fristelsen til å møte det som er vanskelig med forbud og registereringskrav. Venstre var sentrale da den tidligere løsgjengerloven ble opphevet under Bondevik II-regjeringen i 2005, og mener mener fremdeles at det må være lov å be sine medmennesker om en hjelpende hånd, uten at politiet skal forhåndsgodkjenne det.

Toril Berge på Torgdebatt Linderudsenter valg2011

Foto: Carl Johan Støylen

Samtidig skal Oslo kommune være tydelige på at det offentlige rom er for alle, og ikke skal brukes på en måte som er til hinder eller sjenanse for andre. Venstre mener politiet allerede har de hjemler som trengs for å hindre at det oppstår midlertidige bosetninger i parker og plasser, og går derfor mot det generelle overnattingsforbudet politiet har foreslått. Det kan være grunn til å se på om vedtektene skal presiseres litt på akkurat dette punktet, slik byrådet foreslår, men politiets forslag går etter vårt syn alt for langt.

For Venstre er det viktigste at vi møter folk med respekt, uavhengig av deres situasjon. Vår oppgave som politikere må være å tilby hjelp til de som trenger det mest, samtidig som vi sikrer at byens møteplasser er åpne og tilgjengelige for alle. Vi skal ikke godta at parker, torg og møteplasser beslaglegges av enkeltgrupper, samtidig som vi skal være en by med plass til alle.

Toril Berge, leder i Oslo Venstre
Innlegget stod på trykk i Aftenposten 10.05.2013

Les også: Vi sover ikke, Borgen (Dagbladet 08.05.2013) av Toril Berge og Erik Lunde (KrF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**