Fotograf Erik Friis Reitan åpnet utstilling i Risør Kunstpark

Erik Friis Reitan (fotograf og tidligere kunstnerstipendiat i Risør) presenterte i dag sin utstilling for publikum på Risør Kunstpark, og de mange fremmøtte fikk med seg en spennende utstilling. “Uten stipendet ville jeg aldri fått anledning til å produsere denne utstillingen” uttalte kunstneren like før åpningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Ikke like lett å få med seg alt når hele veggen er kunstinstallasjon

Ikke like lett å få med seg alt når hele veggen er kunstinstallasjon

Viktig
Ordningen med Risør kommunes kunstnerstipend ble videreført og betydelig utvidet i forrige bystyreperiode, og Risør Venstre synes dagens utstilling hvor stipendiatene viser fram sine verk i en egen utstilling er svært positivt for Risør.

Mer utfordrende er det når kunstneren på direkte spørsmål om hva som skulle til for at han bosatte seg i Risør svarte “jeg må bli eldre” og klart pekte på at kunstnermiljøet i Risør var for lite til at han som ung kunstner kunne få utviklet seg her. Det er en utfordring vi må ta med oss i vårt videre arbeid for å videreutvikle Risør som kulturby!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**