Miljøkampanjen: Drammen Fjernvarme

I forbindelse med Venstres miljøkampanje, har Drammen Venstre vært på besøk hos Drammen Fjernvarme for å lære mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Drammen Fjernvarme - Anlegg

Foto: Drammen Fjernvarme

Fjernvarmeutbyggingen i Drammen startet allerede i 1984. I dag eies Drammen Fjernvarme likt av EB og Fortum. Det produseres varme tilsvarende 4 500 boliger, og stadig flere nye bygg får tilknytningsplikt i Drammen.

Over 90% av varmeenergien produseres av fornybar energi. Drammen Fjernvarmes nye anlegg på Brakerøya som ble ferdigstilt i 2012 produseres varmeenergi i gigantiske varmepumper som henter energi fra Drammensfjorden. Ved å tilføre 1 watt med elektrisitet får man 3 watt varme ut. Drammensfjorden er en utømmelig energikilde for oppvarming av byen vår. Den er også meget godt egnet da bunnvannet holder en høyere og mer stabil temperatur enn de fleste andre fjorder. Drammen Fjernvarmes varmepumper representerer dessuten det grønneste alternativet i markedet da de benytter ammoniakk som medium til fordel for andre stoffer som skader ozonlaget.

På Bragernes, Strømsø og Åssiden har nye bygg plikt til å knytte seg til Drammen Fjernvarmes anlegg. Målet er at eldre bygg også bytter ut gamle fyringskjeler med et mer miljøvennlig alternativ. Utfordringene for Drammen Fjernvarme er de investeringer i infrastruktur som må til for å frakte varmt vann frem til nye bygg. Investeringsstøtte fra ENOVA er viktig for den videre utbyggingen.

Drammen Fjernvarme driver på konsesjon fra NVE. For at de som er knyttet til fjernvarmeanlegget alltid skal få en konkurransedyktig pris, må selskapet prise sine tjenester etter billigste alternativ. Dette er for tiden strøm, noe som gjør at dersom prisen på strøm går ned, går også prisen på fjernvarme ned.

Utfordringene er å se på leveranse av elektrisitet og fjernvarme i sammenheng. Hvis strømprisene holder seg vedvarende lave, vil det bli vanskelig å få tilbakebetalt investeringene som er gjort i fjernvarmeanleggene. Dette er viktig fordi utbygging av fjernvarmeanlegg reduserer behovet for å investere i kraftmaster og kraftproduksjon.

Det er dessuten viktig å se byutvikling og fjernvarmenettet i sammenheng, slik at vi kan sørge for at nybygg kan velge det mest miljøvennlige alternativet for oppvarming. Med god planlegging kan også boligfelt med eneboliger få mulighet til å knytte seg opp mot nettverket i fremtiden.

Vi i Drammen Venstre ønsker å stimulere til at flere velger å bytte ut oljefyren sin med et mer miljøvennlig alternativ. For borettslag kan fjernvarme være et grønt og rimelig alternativ.

Se også:
Hjemmesiden til Drammen Fjernvarme

Drammen Fjernvarme - bygg
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**